Välkommen till Innovationscenter för landsbygden!

Vår vision och funktion

Vi vill att det ska vara möjligt att starta och driva välmående företag även på landsbygden och arbetar aktivt för att det ska bli verklighet. Genom att stötta, ge råd och dela med oss av våra och andras kunskaper så hjälper vi lokala entreprenörer att starta, utveckla och växla upp sina innovationer, idéer och verksamheter vilket i sin tur ger en levande och innovativ landsbygd.

Innovationscenter för landsbygden är ett nav med information och kunskaper som kompletterar kommunernas näringslivsverksamhet. Vi kopplar ihop landsbygdsföretagare med andra aktörer som akademin och olika stödsystem som oftast finns i stadsmiljöer. Vi tillgängliggör alltså de stödsystem som redan finns och kompletterar med det som behövs för att stödja landsbygdsföretagare. På så vis är vi bryggan mellan stad och landsbygd och kan hjälpa dig som företagare på landsbygden att hitta rätt eftersom vi finns där du är!

I dagsläget är vi baserade i Sydöstra Skåne som till stora delar består av landsbygd med många olika entreprenörer och verksamheter, exempelvis lantbruk, småskalig industri, hantverk, småskalig livsmedelsproduktion och besöksnäring. Men, anpassat efter lokala förutsättningar, kan vår arbetsmodell användas på både regional och nationell nivå för att stärka landsbygdens innovationskraft.

Vi ser att det finns en stor potential för innovation och utvecklingskraft på landsbygden och ställde frågan till dagens företagare hur de ser på sin framtida tillväxt. Svaren var att deras tillväxt kommer att komma från lika delar befintlig kärnverksamhet och framtida innovationer. Det visar att traditionella utvecklingsfrågor går hand i hand med innovation!

 

– Helena Kurki, Innovationscenter för landsbygden

Vår arbetsmodell

Vårt arbetssätt utgör olika ben som tillsammans när de implementeras bidrar till att skapa innovationskraft på landsbygden.

Stärka, Stödja och Slussa

Att vara företagare och entreprenör kan kännas ensamt, inte minst om du är själv med att driva ditt eget utvecklingsarbete. Men det behöver inte vara så! När du bokar ett rådgivningsmöte så utgår vi ifrån de behov som du har och ger råd och stöd i de olika utmaningar som du sår inför. Vi kan också bidra med kontakter och förslag på andra lokala eller regionala stödinsatser som kan vara relevanta.

Stimulera idéskapande

Utan idéer sker ingen innovation. Därför gillar vi alla slags idéer och tycker om att arrangera event som frukost- och lunchmöten, nätverksträffar och samtal som kan stimulera nya tankar och lösningar. I våra möten så utvecklar vi inte bara relationer utan förmedlar också kunskaper och erfarenheter, vilket i sin tur kan leda till spännande innovationer och samarbeten.

Samordna och Skapa möjligheter

Vi arbetar i nuet här ute på landsbygden med att skapa olika samarbeten, arrangemang och event där olika aktörer möts. Vi arbetar också i det större perspektivet med att bedriva påverkansarbete och lobbying för att uppmärksamma och tydliggöra både möjligheter och utmaningar som landsbygdsföretagande står inför. Det händer även att vi kopplar samman olika företag och intressen, frågor eller aktörer som kanske inte har något samarbete sedan tidigare.

Vi utvecklar hela tiden nya verktyg och arbetsmodeller

I vårt arbete står vi inte stilla utan vi testar hela tiden nya modeller och arbetssätt för att ta vara på utvecklingskraften och skapa en levande landsbygd. Vi vill bygga ekonomiskt hållbara system och stimulera samverkan. Samverkan på orten, samverkan med innovationssystemet i regionen, samverkan mellan land och stad. Några nya modeller vi jobbar med just nu är:

  • Hjälp till nya finansieringslösningar där vi kommer att jobba med skrivarstugor, info crowd-funding och språngbrädor
  • Skapa samverkansmöjligheter i lokalekonomin genom skuggstyrelseprogram och ”hela värde-kedjan-workshops”
  • Koppling stad och landsbygd där vi vill stötta etableringen av testbäddar i landsbygdsmiljöer och lyfta samverkan med forskningsaktörer

Vi satsar på landsbygdens egen växtkraft!

I storstäder utvecklas innovationer ofta i samarbete med kunder, leverantörer, partners eller konkurrenter med högskolor och andra stödfunktioner från samhället vid sin sida. För att entreprenörer som bor och verkar på landsbygden ska ha samma möjligheter satsar Simrishamns kommun, Sjöbo kommun, Tomelilla kommun och Ystad kommunInnovationscenter för landsbygden. Vår satsning ger företag på landsbygden egen växtkraft.

Innovativ landsbygd

Ladda ner vår broschyr som handlar om entreprenörer och innovatörer på landsbygden.

Innovation ger tillväxt

Innovation kan vara mycket, exempelvis kreativa idéer som utvecklas till nya produkter och tjänster. Det kan också vara tankar om nya innovativa arbetssätt, om att knyta till sig oväntade partners eller att hitta nya, intressanta och livgivande samarbeten. Vi stödjer innovation i alla dess former – innovation som gör etablerade företag framgångsrika, innovation som gör att företag knoppas av från sina moderföretag och innovation som leder till helt nya företag. Resultatet? Det är att innovation ger tillväxt på landsbygden.

Lokalt innovationsstöd inspirerar innovativa individer att bo kvar och verka i kommunen. Etablerade landsbygdsinnovatörer och entreprenörer är inte alltid flyttbara, och ibland dör idéer, som skulle kunna bli innovationer, redan på idéstadiet. Med våra stödjande innovationsstrukturer kan entreprenörerna utveckla sina idéer där de bor och verkar.

Vi stöder dig på dina egna villkor och därför träffar du oss från Innovationscentret på en plats som du själv väljer.

OM INNOVATIONSCENTER

Simrishamns kommun, Sjöbo kommun, Tomelilla kommun och Ystad kommun driver Innovationscenter för landsbygden i samverkan. Genom att stödja innovativa företagare vill vi bidra till att öka tillväxten på landsbygden. Vi stödjer landsbygdens egen växkraft.

SENASTE NYHETER

Nästa steg för kartan över livsmedelsinnovation

I vintras presenterade vi slutresultatet av den nationella kartläggning som vi varit med och arbetat med tillsammans med i projektet Gröna Kluster på uppdrag av Landsbygdsnätverket tillsammans med Agro Örebro. Nu är det dags att dela med oss av nästa steg för kartan...

Yvonne Boe: Det är så värt att vara med i det här nätverket!

Vi brukar intervjua några av de företagare som varit med i Skuggstyrelseprogrammet (i år kan du exempelvis läsa om Havsnära fiskrökeri) men i år ska vi också få träffa en av våra fantastiska skuggstyrelseledamöter! Närmare bestämt Yvonne Boe, som har en bakgrund som...

GILLA OSS PÅ FACEBOOK

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Innovationscenter för
landsbygden genom att gilla oss på Facebook!

© 2020 All innehåll upphovsrättsskyddat | Logga in