Utvecklingsarbete

Vi utvecklar och utvecklas ständigt

I vårt arbete står vi inte stilla utan vi testar hela tiden nya modeller och arbetssätt för att ta vara på utvecklingskraften och skapa en levande landsbygd. Vi vill bygga ekonomiskt hållbara system och stimulera samverkan. Samverkan på orten, samverkan med innovationssystemet i regionen, samverkan mellan land och stad. Några nya modeller vi jobbar med just nu är:

Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden

Sunda företag, professionalism, samverkan och nätverkande som leder till nya ekosystem för innovation och tillväxt är vårt mål. Därför testar vi olika nya modeller och arbetsverktyg inom ramen för projektet Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden. Vi skapar här tillägg till vår ordinarie innovationsstöttning, vi fokuserar på viktiga frågor som företagens behov av finansiering och stödjande nätverk. Vi bidrar till att skapa tillväxt med innovation som drivkraft via nya affärsmodeller, cirkulärt tänkande, lokala ekosystem och långsiktigt hållbar utveckling. 

Syftet med projektet är att ta fram och testa modeller och arbetssätt för att skapa en levande landsbygd med näringslivet som lokomotiv och motor. Vi vill bygga vidare på grundtanken med Innovationscenter, dvs. att verka genom, men också att stimulera samverkan. Samverkan på orten, samverkan med innovationssystemet i regionen, samverkan mellan land och stad. Inte sätta upp gränser – utan snarare etablera nya vägar.

Efter avslutat projekt kommer nya modeller och arbetssätt att bli en del av utbudet i Innovationscenter för landsbygden. Detta projekt finansieras av ERUF via Jordbruksverket.

  Växande möten

  De gröna näringarna med lantbruk och trädgårdsföretag är en viktig del i den skånska livsmedelskedjan och i Skånes näringsliv generellt. Här finns företag som till vardags är mycket innovativa, sanna problemlösare, samtidigt som branschen är relativt avgränsad från annat  näringsliv. Få har tid, nätverk och initiativkraft att se utanför den egna verksamheten, nyfikenheten finns, men också barriärerna. Det innebär att innovationskraften inte når sin fulla potential.

  Syfte och mål med arbetet är att öka innovationsförmåga och genomförandekraft med fokus på grön omställning och branschöverskridande samverkan och genom detta stärka livsmedelskedjan i Skåne samt bidra till ökad självförsörjningsgrad.

  Växande möten riktar sig till redan yrkesverksamma inom lantbruk och trädgårdsnäring.

  Satsningen omfattar kompetensutveckling och nätverksbyggande. Växande möten är ett nytt arbetskoncept som skapas av Innovationscenter för landsbygden tillsammans med LRF Skåne och SLU Alnarp, finansierat av Region Skåne.

  Under 2022 genomfördes fyra olika tematiska möten/workshops. I Växande möten tillför vi kunskap, sprider goda exempel, skapar nätverk, bygger sammanhang, skapar motivation till förändring och ökar förutsättningar att tillämpa. Teman utgår från tidigare dialoger med branschen i kombination med omvärldsspaning och innovationsgrupper har utöver det erbjudits där deltagarna kan fortsätta inspirera, stimulera och stötta varandra. Detta arbete kommer till vår stora glädje att fortsätta under 2023 och 2024 med fokus på cirkulära system och vi ser i detta arbete, liksom i Innovationscenter för landsbygdens ordinarie arbete, brett på begreppet innovation. Det kan vara något helt nytt, något nytt i vår geografi eller att tillämpa andras innovationer i den egna verksamheten. Detta finansieras av Region Skåne.

  Andra exempel på utvecklingsarbete vi gör

  Finansiering av olika slag

  Vi hjälper företagare på landsbygden att kommer att få kontakt med olika innovationsstödssystem, exempelvis genom hålla skrivarstugor och informera om olika finasieringsmöjligheter

  Framtidssäkrar kunskapskapital

  Vi bidrar till ökat och framtidssäkrat kunskapskapital genom att se och bidra till samverkansmöjligheter i lokalekonomin genom skuggstyrelseprogram och ”hela värde-kedjan-workshops”

  Skapar samverkan

  Vi kopplar samman stad och landsbygd genom att stötta etableringen av testbäddar i landsbygdsmiljöer. Vilket både ökar och möjliggör samarbetet mellan forskningsaktörer och lokala företagare och bidrar till ökad innovation

  Är du företagare? Tveka inte att höra av dig till oss om du vill veta mer eller ha vår hjälp!

  Vill du komma i kontakt med landsbygdsföretagare för samarbeten eller att testa innovationer som kan stärka landsbygden? Tveka inte att höra av dig till oss!

  OM INNOVATIONSCENTER

  Simrishamns kommun, Sjöbo kommun, Tomelilla kommun och Ystad kommun driver Innovationscenter för landsbygden i samverkan. Genom att stödja innovativa företagare vill vi bidra till att öka tillväxten på landsbygden. Vi stödjer landsbygdens egen växkraft.

  SENASTE NYHETER

  Årets sista Fokus Tillväxt Häst

  Hej och välkommen till årets sista nätverksträff i Fokus Tillväxt Häst! Under våren pratade vi om affärskunskap i olika former och nu kör vi en ny träff som handlar om gemensamma utvecklingsfrågor. Fokus Tillväxt Häst – Hovavtryck för en hållbar hästnäring i sydöstra...

  Bevattning som framtidsinvestering

  Temat på vårt åttonde Växande Möte är bevattning som en framtidsinvestering. Både för den framtida vattenförsörjningen, miljön och ekonomiska skäl! Hur går anläggningen av en bevattningsdamm till? Vilka ekonomiska och ekologiska fördelar finns? Det och mycket mer...

  Fokus Tillväxt Häst

  Under året som gått har vi inte bara producerat utan också publicerat olika kortfilmer över de olika koncept som vi har i vår verksamhet. Ett förnöjsamt arbete och en av de första som blev klara är den här om Fokus Tillväxt Häst där näringar och aktörer inom...

  GILLA OSS PÅ FACEBOOK

  Håll dig uppdaterad om vad som händer på Innovationscenter för
  landsbygden genom att gilla oss på Facebook!

  © 2020 All innehåll upphovsrättsskyddat | Logga in