Utvecklingsarbete

Vi utvecklar och utvecklas ständigt

I vårt arbete står vi inte stilla utan testar hela tiden nya modeller och arbetssätt för att ta vara på utvecklingskraften och skapa en levande landsbygd. Vi vill bygga ekonomiskt hållbara system och stimulera samverkan. Samverkan på orten, samverkan med innovationssystemet i regionen, samverkan mellan land och stad. Hållbar ekonomisk tillväxt på landsbygden uppnås genom att både tillgängliggöra innovationsstödssystemen och rikta strålkastarljuset den innovationskraft som finns här.

Vår verksamhet har i dag en basfinansiering från Region Skåne vilken kompletteras med olika typer av projektmedel, både egna och som resursförstärkning i andras projekt där vi bidrar med eftertraktat perspektiv och kompetens.

Växande möten

De gröna näringarna med lantbruk och trädgårdsföretag är en viktig del i den skånska livsmedelskedjan och i Skånes näringsliv generellt. Här finns företag som till vardags är mycket innovativa, sanna problemlösare, samtidigt som branschen är relativt avgränsad från övriga näringslivet. Få har tid, nätverk och initiativkraft att se utanför den egna verksamheten, nyfikenheten finns, men också barriärerna. Det innebär att innovationskraften inte når sin fulla potential.

Syfte och mål med arbetet är att öka innovationsförmåga och genomförandekraft med fokus på grön omställning och branschöverskridande samverkan och genom detta stärka livsmedelskedjan i Skåne samt bidra till ökad självförsörjningsgrad.

Växande möten riktar sig till redan yrkesverksamma inom lantbruk och trädgårdsnäring och satsningen omfattar kompetensutveckling och nätverksbyggande. Växande möten är ett nytt arbetskoncept som skapas av Innovationscenter för landsbygden tillsammans med LRF Skåne och Partnerskap Alnarp, finansierat av Region Skåne.

I Växande möten tillför vi kunskap, sprider goda exempel, skapar nätverk, bygger sammanhang, skapar motivation till förändring och ökar förutsättningar att tillämpa. Teman utgår från tidigare dialoger med branschen i kombination med omvärldsspaning. Detta arbete inleddes 2022 och har fortsatt under 2023 och 2024 med fokus på cirkulära system. Vi ser i detta arbete, liksom i Innovationscenter för landsbygdens ordinarie arbete, brett på begreppet innovation. Det kan vara något helt nytt, något nytt i vår geografi eller att tillämpa andras innovationer i den egna verksamheten.

Andra exempel på utvecklingsarbete vi gör

Finansiering av olika slag

Vi hjälper företagare på landsbygden att kommer att få kontakt med olika innovationsstödssystem, exempelvis genom hålla skrivarstugor och informera om olika finasieringsmöjligheter

Framtidssäkrar kunskapskapital

Vi bidrar till ökat och framtidssäkrat kunskapskapital genom att se och bidra till samverkansmöjligheter i lokalekonomin genom skuggstyrelseprogram och ”hela värde-kedjan-workshops”

Skapar samverkan

Vi kopplar samman stad och landsbygd genom att stötta etableringen av testbäddar i landsbygdsmiljöer. Vilket både ökar och möjliggör samarbetet mellan forskningsaktörer och lokala företagare och bidrar till ökad innovation

Är du företagare? Tveka inte att höra av dig till oss om du vill veta mer eller ha vår hjälp!

Vill du komma i kontakt med landsbygdsföretagare för samarbeten eller att testa innovationer som kan stärka landsbygden? Tveka inte att höra av dig till oss!

OM INNOVATIONSCENTER

Simrishamns kommun, Sjöbo kommun, Tomelilla kommun och Ystad kommun driver Innovationscenter för landsbygden i samverkan. Genom att stödja innovativa företagare vill vi bidra till att öka tillväxten på landsbygden. Vi stödjer landsbygdens egen växkraft.

SENASTE NYHETER

Vi bjuder in till Tångträff

En spännande nyhet kommer här! Tillsammans med Souto Ocean Culture, Marint Centrum, och projekt Tångkusten bjuder vi in till ett nydanande evenemang kallat för Tångträff! Svensk tång är er en del av framtiden i svenskt näringsliv och här kommer vi att utforsa...

Baljväxter som framtidsgröda

Temat på det nionde Växande Mötet är baljväxter som framtidsgröda! Marknaden för växtbaserade proteinprodukter har vuxit med 16 procent per år de senaste tre åren men merparten av dem importeras. Varför hamnar så liten andel svenska baljväxter på tallriken? Och hur...

Kommande Innovationsrådgivningar

Vårens tider för Innovationsrådgivning är här så passa på att boka in din kostnadsfria rådgivningssession! Sekretess gäller givetvis och du finner datum och tider för när du kan boka in din innovationsrådgivning i varje kommun nedan. Vill du ses en annan dag eller...

GILLA OSS PÅ FACEBOOK

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Innovationscenter för
landsbygden genom att gilla oss på Facebook!

© 2020 All innehåll upphovsrättsskyddat | Logga in