Med en kamera kan denna maskin, en Cameleon från Gothia Redskap, se skillnad på gröda och ogräs och i full fart skära bort ogräset alldeles intill grödan. Foto: Per Frankelius

Det engelska begreppet agtech florerar allt mer men vad innebär det? Det korta svaret på den frågan är agriculture technology men eftersom vi inte nöjde oss med den korta varianten ringde vi upp Per Per Frankelius, docent i företagsekonomi på Linköpings universitet och processledare i Agtech 2030. Han berättar att agtech som begrepp användes redan under 1970-talet men blev populärt i USA och Silicon Valley efter 2010 där man började få upp ögonen för ny teknik kopplat till lantbruket som investeringsmöjlighet.

— Agriculture betyder att använda marken som grund för att producera mänskliga värden med cykliska förlopp om ett år. Och inom agtech kan man säga att det inte bara inkluderar jordbruk utan också horticulture  som innefattar exempelvis lökodling och grönsaksodling på fri land, säger Per Frankelius.

Agtech – framtidens lantbruksinnovationer

Varför är agtech så viktigt?

— Det beror på två saker. Den ena är att tekniken är riktigt häftig i sig. Vi pratar om robotteknik i stallar, fältrobotar, fossilfria drivlinor, nya material och inte minst olika uppkopplade system av sensorer och annan teknik. Allt det där är spännande och kan spilla över på andra områden i samhället, säger Per Frankelius.

Och vilken är den andra?

— Det är betydelsen att utveckla lantbruket och landsbygden. Här finns dels stor ekonomisk potential, möjligheten att utveckla den ekologiska mångfalden men inte minst om att möta en stor samhällsutmaning som vi står inför i form av matproduktion, säger Per Frankelius och fortsätter:

— Det kan vara svårt att se här i Sverige där vi kan titta på Netflix och käka chips. Men vi blir fler i världen, matpriserna ökar och för att undvika svält och fattigdom behöver vi utveckla och ställa om matproduktionen. Sedan har vi den biologiska mångfalden som gör att vi måste hitta nya metoder för att bevara, skydda och expandera den. Exempelvis med hjälp av nya odlingsmetoder som skapar ökad biologisk aktivitet eller koncept där man blandar solpaneler och träd i jordbrukslandskapet.

Finns det några konkreta exempel som vi kan se redan idag?

Det finns hur mycket som helst! En framtida innovation som gör skillnad är exempelvis att ha värmekameror monterade på traktorns tak så att när man åker med en skördemaskin kan säkerställa att man inte kör över ett rådjurskid som ligger och trycker i skörden. Det dör både rådjur och fåglar i vallskörden varje år och med detta kan vi spara många liv och rädda skörden som förstörs, säger Per Frankelius och fortsätter:  

En annan är att man, när man sprider flytgödsel från kor på åkern, kan sätta en sensor i utmatningsrören som mäter antalet fosformolekyler som åker ut. Det ger en otrolig precision i hur effektiv gödningen blir. Man använder redan idag av teknik som tillsätter olika mängder mineralgödsel meter för meter utifrån satellitbilder. En hel del av tekniken har stora hållbarhetsvinster. Visserligen pratas det mycket om klimat just nu men det finns sjutton andra hållbarhetsmål där jordbruket spelar en oerhört viktigt roll. 

Vad säger du som läser? Har du kanske en idé som kan bidra till att öka lönsamheten för svenska företag inom lantbruk, trädgård eller rennäring? Om ja, vill vi på Innovationscenter för landsbygden också passa på att tipsa om Hushållningssällskapets innovationstävling Agtech challange. Läs mer och anmäl dig här!