Hur kan man skapa en bra gårdsberedskap inför kris eller krig? Det är temat för vårt tionde Växande Möte. Vad kan företag och lantbrukare själv påverka och göra med egna medel om kriser uppstår? Hur kan du förbereda dig inför olika risker?

Växande möten är för dig som är verksam inom lantbruk eller gröna näringar och vill bli än mer redo för vad framtiden kräver. Under denna träff får du ta del av sakkunnigas kunskaper inom ämnet och praktiska exempel.

När? 4/6 klockan 16:00-19.00

Var? Gårdsbesök på Löderups Växt, Norra Strandbadsvägen 134. Efteråt är mötet på Örums Nygård Örumsvägen 141 i Löderup

Våra inspiratörer

Företagsbesök: Martin Andersson, Löderups Växt

På Löderups Växt har det krisförebyggande arbetet varit strategiskt och en del av vardagen länge. Bland annat inom de olika verksamhetsbenen: växtodling, grönsaker och köttdjur. “Vi tänker mycket på risker och försöker förebygga dem” berättar Martin Andersson som kommer att dela vilka konkreta upplägg de har. ”Är man bra förberedd då har man otur mindre ofta”.

”God beredskap på gårdsnivå, i kris och krig” med Ove Karlsson

En nationell kartläggning av status och riskscenarier pågår och att ha god beredskap på gårdsnivå är nödvändigt. Vilka olika risker finns och vad är viktigt att tänka på och hur kan man förbereda sitt företag för kriser som: Extremväder? Krig?

Ove Karlsson har lång erfarenhet av att arbeta med lantbruksföretag och är engagerad i projekten ”Om krisen/kriget kommer” och ”Företagslyftet” delar konkreta råd om gårdsberedskap. Du som deltagare får även vara aktiv i en workshop där vi tittar på olika scenarios och tar fram förslag på olika förberedande insatser.

Vill du vara med? Anmäl dig snarast: Växande möte, Gårdsberedskap

Växande Möten arrangeras av Innovationscenter för landsbygden tillsammans med LRF Skåne, SLU Partnerskap Alnarp och Region Skåne