Temat på vårt åttonde Växande Möte är bevattning som en framtidsinvestering. Både för den framtida vattenförsörjningen, miljön och ekonomiska skäl! Hur går anläggningen av en bevattningsdamm till? Vilka ekonomiska och ekologiska fördelar finns?

Det och mycket mer kommer att lyftas här. Vi får också en rundtur på Henriksfälts Gård för att få ta del av deras arbete med att anlägga en ny bevattningsdamm.

Växande möten är för dig som är verksam inom lantbruk eller gröna näringar och vill bli än mer redo för vad framtiden kräver.

När? 5/12 kl. 15:00-18.00

Var? Parkera vid Padelhallen Axeltorp, Simrishamnsvägen 55 i Hammenhög

Vänligen ange eventuella allergier och matpreferenser i anmälan.

Träffens inspiratörer

Gårdbesök: Henriksfelts Gård med Henrik Nilsson

Här fanns inte möjligheten att borra efter vatten vilket har krävt innovationskraft och nytänk i form av en bevattningsdamm som började anläggas för ett år sedan. Något som också påverkat landskapet och ekosystemet runt omkring. Henrik delar med sig av hur de jobbat med anläggning av dammen och vad han lärt på vägen.

Vattenvård i Sydost: Eelke Emilia Christinesdotter

Projektet Vattenvård i sydost stöttar bland annat markägare i sydöstra Skåne med olika vatteninsatser, exempelvis våtmarker eller bevattningsdammar för att kunna uppnå EU’s direktiv om välmående vattendrag. Eelke Emilia Christinesdotter kommer att berätta mer om projektet samt dela med sig av praktiska råd och lärdomar som har gjorts under projektets gång.

Hushållningssällskapet: Henrik Djerv

Hur kan bevattningsdammar vara ett sätt att hantera effekterna av klimatförändringar? Vad är viktigt att tänka på? Här får vi ta del av kunskaper men också olika beräkningar och exempel på hur man kan tänka och arbeta med bevattningsdammar.

Anmäl dig här: Växande Möten

Växande Möten arrangeras av Innovationscenter för landsbygden tillsammans med LRF Skåne, SLU Partnerskap Alnarp och Region Skåne