Biogas och virtuellt kraftverk öppnar upp för nya affärsmöjligheter och sätt att ta till vara på resurser. Hur maximerar du användningen av egenproducerad el? Och hur exporterar du ut på elnätet? Hur kan biogas vara en affärsmöjighet?

Det var ett av ämnena på vårt sjätte Växande möte där Nils Helmersson, energirådgivare på HIR Skåne, presenterade möjligheterna och praktiska tillvägagångssätt.

Växande Möten arrangeras av Innovationscenter för landsbygden tillsammans med LRF Skåne, SLU Partnerskap Alnarp och Region Skåne