Uppdatering: En av de många sakerna som är så spännande med innovation är att den ska ta vägar som aldrig anade på förhand. Därför kommer detta projekt att få en annan inriktning än vad vi först hade tänkt. Det är däremot fortfarande aktuellt med återbruk så om ni har restprodukter är de fortfarande välkomna. Mer information om projektet kommer inom kort!


Ett projekt som sker i höst tillsammans med Europa Direkt är Circular Xmas. Här låter vi skolungdomar göra julpyssel av återbrukat material och byta jultraditioner med andra skolklasser ute i Europa. Ett utbyte som stimulerar både skapande och lärande på samma gång!

Så här går Circular Xmas till:

 1. Skånska företag har restprodukter eller material över som de skänker till projektet. Innovationscenter för landsbygden koordinerar så att
  detta överlämnas till skolorna som deltar i projektet.
 2. Svenska skolungdomar, såväl en skolklass från ett annat EUland,
  får två uppgifter. De ska dels skapa en juldekoration av
  det återvunna materialet som anknyter till sin lokala tradition
  samt skriva en novell på engelska om ”sin jultradition”.
 3. Juldekorationerna och noveller skickas mellan länderna.
 4. Via videolänk har klasserna från de olika länderna en gemensam
  ”julfest”.

Här uppmärksammar vi inte bara kultur och traditioner från olika länder utan ger också ungdomarna en möjlighet att utveckla sina kreativa och innovativa förmågor. Det är även ett sätt att knyta skola samman med lokalt näringsliv och att lyfta begrepp som cirkulärekonomi då material till projektet skänks av lokala företag.

Nu letar vi efter företag som har material som blir över eller har restprodukter som ni själva inte kan använda? Skänk dem gärna till #CircularXmas och bidra till utbytet av jultraditioner! Vill du veta mer eller har du några frågor? Hör av dig till Helena Kurki på helena.kurki@sjobo.se


Läs mer: Innovationsutmaningen på Bollerup