Tisdagen den 29 mars tog det första Växande mötet rum på Bosjökloster. Temat för eftermiddagen var Framtidens gröna näringar och drygt tjugo olika företag och aktörer inom gröna näringar deltog.

− Främsta fokuset för Växande möten är att göra skillnad på gårdsnivå och tillgängliggöra innovation och forskning för att skapa utveckling och ökad konkurrenskraft för framtiden, säger Helena Kurki från Innovationscenter för landsbygden.

Det första Växande mötet

Mötes inleddes med en kort presentation av Växande möten och de arrangerade aktörerna, Innovationscenter för landsbygden, SLU Partnerskap Alnarp, LRF Skåne samt Region Skåne. Sedan hölls två olika inspiratörsföreläsningar från lantbrukare som ställt om sina verksamheter på olika sätt.

En av dem var Jens Thulin från Vismarlövsgård och Mylla. 2012 tog han över familjegården och bestämde att den skulle utvecklas till Sveriges mest klimatsmarta nätdjursproduktion. Något som han beskriver som ett kul mål som skapat debatt och uppmärksamhet. Utöver att driva Vismarslövsgården med nötdjur, lantbruk, bryggeri har han med sin kollega också lanserat tjänsten Mylla.se som syftar till att ta kontroll över försäljningen för matprodukter och kunna sälja dem direkt till kund utan mellanhänder. Det är dessutom producenterna som sätter priserna på sina varor.

− Inom produktionen står vi längst ner och ska göra allt arbete med omställningar och investeringar. Samtidigt finns det en jättestor efterfrågan på bra, spårbar mat och ett stort utbud av det eftersom vi här i södra Skåne är vi superduktiga producenter. Men mellan kund och producent finns några få stora aktörer och med Mylla utmanar vi den traditionella livsmedelskedjan eftersom vi vill att producenterna ska få mer betalt, säger Jens Thulin.

Vi fick dessutom ta del av Christer Wannebro och hans resa med att byta ut hälften av svinproduktionen mot gårdsfisk innan nästa punkt tog vid – nämligen en workshop utifrån LRF’s forsknings- och innovationsagenda. Här fick deltagarna diskutera och dela sina egna erfarenheter kring de utmaningar som LRF’s rapport identifierat.

Oleksiy Guzhva, biträdande universitetslektor vid Biosystem och teknologi sammanfattade eftermiddagen:

− Dessa forum är mycket viktiga för att kunna se möjligheterna och kunna koppla forskningsidéer till verkligheten. Förståelse bygger bra kommunikation och så här kan vi skapa en gemensam vokabulär som medför att vi kan ta fram inkluderande forskning som leder till hållbar innovation, säger Oleksiy Guzhva.

Sven Andersson från Davidstorps kryddgård var också en nöjd deltagare. 

− Alla som är här är positiva, nytänkande och vill driva saker framåt. Det var jättebra och det är tydligt hur vi behöver träffas för att kunna hjälpa varandra!