Som skånskt småföretag kan du söka stöd, så kallade checkar, för digitalisering. Du kan få upp till 250 000 kr för att förbereda och genomföra en satsning på digitalisering av verksamheten. Syftet med checkarna är att uppnå ökad konkurrenskraft och förnyelse i små företag i Skåne genom digitalisering, till exempel genom att förändra företagens verksamhet, process eller organisation. Det kan handla om allt från att ta fram en digital strategi kopplad till affärsplanen till att identifiera nya affärsmodeller och effektivisera digitala processer och system.
 

Vem kan söka?

  • Företaget ska ha 2-49 anställda varav minst en person arbetar 100 procent.
  • Om det sökande företaget till 25 procent eller mer ägs av ett eller flera företag får det totala antalet anställda i hela koncernen ej överstiga 250 anställda.
  • Företaget ska ha en omsättning på minst 3 miljoner kronor, genererat av kundintäkter.
  • Omsättning och antal anställda gäller enligt senaste årsbokslut, synligt på uc.se eller allabolag.se.
  • Företaget ska ha en god ekonomi och resurser som möjliggör digitalisering.
  • Företaget och/eller dess produkter (varor eller tjänster) ska vara etablerat på marknaden.
  • Företaget ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet i Skåne.
Läs mer HÄR