Sydöstra Skånes fyra kommunalråd Magnus Weberg (M), Kent Mårtensson (S), Leif Sandberg (C) och Karl-Erik Olsson (S) uppmanar regeringen att placera sitt “Kunskapscentrum för landsbygdsutveckling” i sydöstra Skåne i en debattartikel i Dagens Samhälle.  Regeringen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vill skapa ett Kunskapscentrum för landsbygdsutveckling, som beskrivs likt följande: “Nytt kunskapscentrum på landsbygdsutvecklingsområdet.  Den forskning och kunskap som finns inom landsbygdsutvecklingsområdet på olika lärosäten runt om i landet behöver samordnas. Det här är viktigt för att öka effekten av politiken inom olika områden och tydliggöra landsbygdernas förutsättningar och potential att bidra till den svenska tillväxten. Därför bildas ett nytt kunskapscentrum.” Vi är helt eniga med det fyra kommunalråden i Sydöstra Skåne om att vår del av landet vore en alldeles utmärkt plats att placera ett Kunskapscentrum för landsbygdsutveckling. Vi ser dagligen prov på det enorma engagemang och potential landsbygden har. Vårt arbete har gett oss en enorm drivkraft att stimulera och stödja landsbygdsentreprenörer i deras utmaningar. Vi är tacksamma över att de fyra Sydöstra kommunalråden tar till vara på kunskapen och lärdomarna vi erhållit genom vårt arbete. Vi är även enormt glada över att de inte nöjt lutar sig tillbaka, utan fortsätter driva på för en ännu bättre landsbygd.