2021 har varit ett spännande år för oss med många olika saker att göra och förhålla sig till.

— Vi som samhälle, både stad och landsbygd, har lärt oss mycket det här året. Att utmana oss själva, att utmana det gängse sättet att göra saker på, att ha en beredskap för det oväntade och oplanerade och inte minst har vi lärt oss att ha blicken riktad framåt, säger Helena Kurki från Innovationscenter för landsbygden.

En tillbakablick på 2021

Ska vi ta en snabb titt på några av de olika sakerna som vi har gjort under året? Ja, det gör vi!

  • Tillsammans med Nyföretagarcentrum sydöstra Skåne har vi både slutfört en omgång av Skuggstyrelseprogrammet och startat en ny omgång där 10 olika företag deltar nu.
  • Vi har gjort ett inspel till Näringsdepartementet om landsbygdsinnovation och vilken roll vi spelar för detta vilken har gått vidare till Europeiska kommissionen
  • Vi har lanserat webbinarserien vår Vägen till pengarna tillsammans med Europa Direkt Sydskåne där vi också tagit fram och lanserat Finansieringskartan!
  • Två andra spännande saker som vi kommer berätta mer om längre fram är de olika testbäddarna som vi har börjat bidra med att starta upp under året.
  • Det har också skrivits en rad olika faktaartiklar inom olika ämnen, exempelvis om vanliga innovationsutmaningar och produktionsinnovation. Dessutom har vi skrivit flera olika porträtt om olika innovatörer på landsbygden.
  • Även om vi inte bara verkar inom gröna näringar så har vi blivit invalda i gröna kluster, ett av sjutton nationella nätverk som syftar till att boosta grön utveckling och innovation. Här kommer vi att bidra med våra kunskaper på olika sätt!

Sist men inte minst, något vi kommer att berätta mer om under nästa år, är det spännande nyheten att Innovationscenters arbetsmodell har börjat sprida sig bortom sydöstra Skåne.

— Vi berättar mer om det längre fram men det är väldigt roligt att vårt ständiga arbete med landsbygdsutveckling för att det ska vara självklart att driva företag även här på landsbygden, säger Helena Kurki.

Tack till er alla som vi har fått arbeta med på olika sätt under 2021 och gott nytt år!