Att skapa något nytt som aldrig har funnits förut eller ta ting som vi känner sedan tidigare och sätta dem i helt nya sammanhang och användningsområden är inte alltid så enkelt. Vilka faktorer främjar innovation och vad är viktigt för att vi ska bli mer innovativa? Susanne Nilsson som forskar om innovation vid KTH menar att de organisationer som ”bara tuffar på” riskerar att försvinna i framtiden och att det är därför innovation är så viktigt:

— Som företag behöver du göra nytt idag för att ha en verksamhet som gör rätt i morgon. Därför behöver vi jobba med nya lösningar och föreställa oss nya situationer eftersom ingenting är bestående särskilt länge, säger Susanne Nilsson.

Det finns flera olika faktorer som främjar innovation och i sin forskning har hon identifierat sex olika områden som är väsentliga faktorer för innovation:

Faktorer för innovation

Förståelse för behovet som finns – både i dag och framöver

Som företagare är det nödvändigt att se vilka behov som finns idag men det är samtidigt lätt hänt att fastna i det dagliga. Samtidigt kan du inte bara arbeta i nuet utan du måste också blicka framåt eftersom företag behöver en beredskap och förmåga att agera på sådant som uppstår plötsligt och oanat. Det är här vår innovationsförmåga spelar roll, menar Susanne Nilsson. Har vi tränat upp den kan vi lättare se och hitta nya lösningar som också skapar ett värde.

— Nya häftiga idéer i all ära, de ska vara användbara och skapa värde också, säger Susanne Nilsson.

Några sätt att försöka hitta framtida arbetssätt, affärsidéer eller innovativa lösningar kan vara att arbeta med scenarios, observera kunderna och deras beteenden eller bygga och testa prototyper med användare. Det är inte enkelt att försöka förutspå framtida behov men det är inte desto mindre viktigt att lägga tid och resurser på det.

Kunskaps- och erfarenhetsutbyte – både internt och externt

Det är lätt hänt att vi i vardagen fastnar i rollerna vi har. Men nya idéer skapas när olika typer av kunskaper och erfarenheter möts och därför kan det vara nyttigt att diskutera det ni kan och vet med andra personer som har andra perspektiv.

Susanne Nilsson Foto: Privat

— Tyst kunskap eller kunnande är de erfarenheter vi har som är svårare att dokumentera och läsa sig till. Därför behöver ni skapa utrymmen och mötesplatser där ni kan dela erfarenheter för att skapa ny kunskap både internt inom företaget och med personer externt, säger Susanne Nilsson.

Förutsättningar för kreativitet

— Forskning har visat att de organisationer som ser till att ha utrymme för det oförutsedda och har rutiner för dynamisk hantering av sina resurser också har en förmåga att lättare ställa om när deras förutsättningar snabbt ändras. Det utrymmet för att kunna vara kreativ behövs, säger Susanne Nilsson. Expertis är ofta en förutsättning för de mer nyskapande innovationerna men då behöver det skapas förutsättningar så att den kan nyttjas när den behövs.

Hon berättar också att innovation traditionellt har varit kopplat till företag eller akademier. Men idag berör det alla på helt nya sätt och vi engageras både som kunder och medborgare. Det kan i sin tur leda till att många nya kontaktytor och tillgång till olika kunskaper uppstår och att det kan bli svårt att välja vad man som företagare ska lägga sin tid på.

— Se till att du har utrymme att prata med andra. Ju fler olika samarbeten och nätverk du deltar i, desto mer spännandemöjligheter uppstår. Men det är också viktigt att medvetet välja visar forskningen och det blir en kompetens i sig att lära sig prioritera och bygga de relationer som skapar värde, säger Susanne Nilsson.

Flexibelt synsätt på resurser

Kriser kan göra så att vi helt plötsligt kan behöva nya sätt att jobba och går sällan att planera in. Därför behövs det manöverutrymme och prioritering i vardagen. Men det kan kosta både resurser i form av tid, investeringar eller andra satsningar och ofta kännas som en risk eftersom du inte vet vad den kommer att ge. Samtidigt uppmuntrar Susanne Nilsson att det är bra att testa nya saker löpande:

— Det är alltid lättare att säga nej till en investering eller satsning för då tar man ingen risk. Samtidigt, vad kostar det att missa en möjlighet? Det är betydligt svårare att räkna på men inte desto mindre viktigt att överväga. Så även om många tycker det är obehagligt att ta risker så följer det med innovation! Säger Susanne Nilsson.

Frihet under förutsättningar

Med för mycket kontroll och rutiner jobbar vi alltid som vi har gjort och det finns myter om att kreativitet och innovation kräver att du måste ha full frihet. Men oftast behöver vi både frihet och struktur för att bli innovativa och det gäller att ni hittar den balansen som passar just er just nu.

— Innovation behöver både frihet och ramar att utgå ifrån och den mixen kan se olika ut beroende på var ni befinner er på er företagsresa. Ett nystartat företag har andra behov än ett etablerat företag som behöver rutiner för att kunna vara både effektiva och innovativa, säger Susanne Nilsson och fortsätter:

— Det finns en kreativ kraft i att vara begränsad och inte ha tillgång till allt alltid. Att sätta upp mål och följa upp även innovationsarbetet har visat sig vara en framgångsfaktor.

 Uthållighet och ständigt lärande

Innovation bygger på nya kunskaper och lärdomar och de innovationer vi hör talas om är ofta de som har gått bra. Men det finns mycket att lära oss av det som går mindre bra också. Susanne Nilsson menar att det gäller att våga testa saker eftersom det sällan är den första idén som du provar som lyckas:

— Du behöver testa många olika idéer och det är inte smärtfritt att innovera. Att orka med det är en utmaning i sig och ännu mer att lära sig av det som inte går så bra och sedan fortsätta, att ha den uthålligheten och tålamodet.  För innovation handlar inte bara om att göra helt nya saker utan om att lära sig kombinera det vi redan har och kan och sätta det i nya sammanhang, säger Susanne Nilsson.