Att starta eller driva företag är ett äventyr och innebär att du behöver vara modig eftersom en som entreprenör ofta behöver trampa ny mark och lära sig saker en inte kunde förut. Du behöver också vara innovativ och påhittig oavsett om det handlar om att tänka nytt eller anpassa andras innovationer till din egen verksamhet. Inte nog med det så förändras dessutom omvärlden snabbt och vi behöver både anpassa oss till den men också förverkliga den hållbara omställning som krävs av oss. Så, för att hjälpa dig med detta och göra din företagsresa lite enklare har vi på Innovationscenter för landsbygden i samråd med Europa Direkt Sydskåne och Almi därför tagit fram Finansieringskartan! En karta som visar vilka olika alternativ som finns när det kommer till finansiering av företagsverksamhet, innovation och nya affärsmöjligheter.

Driver du företag eller är på väg att börja göra det? Gör dig själv en tjänst och spara ner Finansieringskartan som finns längst ner i detta inlägg direkt och använd den sedan både för att spåna idéer och hitta nya alternativa vägar. Och dela den gärna med kollegor och företagarvänner! Vi kommer att uppdatera denna guide vid behov så hör gärna av dig om du har tips som kan vara aktuella för den framöver.

Finansieringskartan – din guide till olika finansieringsmöjligheter

Ditt eget affärsupplägg

Även om dina pengar inte räcker hela vägen så är det värdefullt att kunna finansiera åtminstone en viss del med egna medel. Dels minskar det ditt externa kapitalbehov, dels blir banken och andra investerare tryggare om du själv går in med pengar och visar att du tror på din idé. Att börja med att visa att du har koll på den egna affären och bolagets egen ekonomi är ett mycket bra första steg för att sedan gå vidare med andra typer av finansiering.

Tänk på att:

Eget kapitaltillskott

Utöver det kapital som redan kan finnas i bolaget kan du också gå in med egna sparade pengar, dvs. göra ett eget kapitaltillskott med privata medel.

Högre intjäning

Om du redan har en verksamhet kanske du kan hitta sätt att öka din intjäning. Kanske kan det handla om att satsa mer på de produkter/tjänster där du har bättre marginal. Se över din prissättning i relation till både marknadspris och ditt unika erbjudande eller se över dina betalningsvillkor, både hos leverantör och till kund. Det kan också vara värdefullt att se över din lageromsättningshastighet, det vill säga hur mycket kapital som du har uppbundet i ditt lager.

Delat ägande/delningsekonomi

Delningsekonomi innebär i korthet att hyra, dela eller låna saker istället för att själv äga dem. Även olika möjligheter att ta del av tjänster, byta och ge bort saker räknas in i delningsekonomi-begreppet. Det kan handla om att du går ihop och samäger maskiner eller andra viktiga resurser med andra företag i närområdet. Eller så kan det handla om att låna, nyttja och dela resurser med andra via digitala marknadsplatser.

Lånade medel

Banklån

Lån är ett av de vanligaste sätten att finansiera en företagsstart eller en investering för innovation eller för att kunna växa. Fördelen med lån är att det är relativt kravlösa pengar, banken är nöjd om den får tillbaka sina pengar via ränta och amorteringar och har inga andra önskemål om att påverka verksamheten du driver. Du behöver inte heller lämna ifrån dig något ägande i företaget. Du tar hela risken, långivaren tar ingen hänsyn till om företagets investering är lönsam eller inte.

Tänk på att:

 • Att förhandla med banken skiljer sig inte speciellt mycket från en vanlig affärsuppgörelse. Det går nästan alltid att förbättra räntan lite eller i varje fall bli av med vissa uppläggningsavgifter. Kontakta flera banken och jämför villkoren, speciellt vad avser ränta och säkerheter.

Lån via Almi

Statligt och regionalt ägda Almi Företagspartner har lån som komplement till bank eller annan finansiering. Dessa lån har oftast lägre krav på säkerheter än t ex bankerna som har andra krav på sig vad gäller risktagning. Almi kan finansiera allt från tidig idé (verifieringsmedel till innovationer eller mikrolån till nystartade företag med mindre kapitalbehov) till utveckling av nya produkter (innovationslån) eller rörelsekapital och investeringar (företagslån).

Mikrolån

Utöver Almi Företagspartner erbjuder även Marginalen bank mikrolån. Mikrolån har oftast lägre säkerheter, men också lägre lånetak än andra lån. Även krav på medfinansiering är oftast lägre än vid andra lån.

Tänk på att:

 • Kontrollera och jämför alltid villkor mellan olika aktörer och upplägg.

Offentlig finansiering/bidrag

Checkar

Affärsutvecklingscheckarna är indelade i olika områden och kan variera över tid men exempel på dem är: internationalisering, digitalisering och grön omställning. Innovationscheckarna har under en period lyst med sin frånvaro, men kommer förhoppningsvis åter senare. Dessa checkar är statliga medel fördelas regionalt. Att ansöka om och redovisa denna finansieringstyp är i förhållande till andra offentliga medel relativt enkel. Läs gärna mer på: Affärsutvecklingscheckar – Utveckling Skåne

Tänk på att:

 • I de allra flesta fall kan du få ersättning för inköp av olika tjänster, men inte för löpande kostnader eller investeringar
 • Checkarna kräver också oftast en medfinansiering från egen kassa

Projektmedel

Om du arbetar med en utvecklingsidé som kan formuleras som ett projekt och som möter mål och kriterier i någon av EU:s strategier kan du eventuellt ansöka om projektmedel med finansiering ur någon av EU utvecklingsfonder. Ibland kan enskilda företag söka bidrag, men oftast handlar det om näringsfrämjande insatser via projekt eller stöd till företag som samverkar. De bidrag och lån som staten erbjuder har en marknadskompletterande roll och ska alltså inte konkurrera med privata aktörer som erbjuder finansiering. Att söka finansiering på den privata marknaden kan därför vara både enklare och effektivare. 

Tänk på att:

 • För de flesta projektmedel finns det ofta krav på att ni är flera olika parter som söker, ofta från olika samhällssektorer. Viktigt alltså att tänka brett och hitta bra utvecklingspartners.
 • Det råder också oftast krav på medfinansiering. Detta behöver dock inte vara i reda pengar utan kan många gånger ske i form av insatt arbetstid
 • Många projektmedel kräver en hel del administration i form av, ibland ganska omfattande, redovisning. Kostnader för detta kan såklart ingå i budgeten, men har du kunskap och tid att avsätta?
 • Då projektmedel oftast betalas ut i efterhand, när du redan betalat och redovisat dina kostnader behöver du, eller någon av dina projektpartners ha god likviditet, dvs. kunna ligga ute med pengarna tills projektmedel utbetalas.

Crowd-funding

Crowdfunding går ut på att ett flertal personer, ofta allmänheten, tillsammans går in med en lite del var. Istället för att en enda stor finansiär pytsar in hela summan lägger alltså många små finansiärer in en del var i en idé som de gillar. Crowdfunding sker för det mesta via olika forum online. På forumen kan du som företagare presentera din idé och finansiärer kan läsa din pitch och pytsa in vilken summa de vill. Crowdfunding kan vara i form av donationer eller i form av att du lämnar någon belöning för bidraget eller att du lämnar ifrån dig en del av ägandet av bolaget.

Tänk på att:

 • Att använda sig av Crowdfunding kan också vara betydligt mer tidskrävande än vad många föreställt sig. Omfattande arbetsinsatser krävs bl.a. för att finslipa affärsmodellen, ta fram slagkraftigt presentationsmaterial och hålla kontakten med de som ska investera i projektet.
 • Eftersom kampanjerna oftast följer principen ”allt eller inget” riskerar du att inte få någon finansiering alls om du inte uppnår hela ditt finansieringsmål. Det finns också en risk att människor som deltar i din Crowdfunding blir besvikna om det inte blir något av din kampanj i slutändan, vilket kan påverka ditt företags rykte negativt. Tänk också på att kampanjen med fördel startar långt innan din faktiska kampanj lanseras offentligt – genom att man bygger sitt nätverk eller ”community” t ex genom att följa och stötta andra projekt, skapa PR och en tidig uppmärksamhet inför lanseringen.

Riskkapital

Genom att satsa pengar i företaget tar riskkapitalister en större risk än andra finansiärer som till exempel banker. Gemensamt för allt riskkapital är att hela eller delar av kapitalet kan gå förlorat om inte företaget utvecklas som planerat. Här kan det handla om startkapital dvs. en grundplåt när du ska starta upp en helt ny verksamhet. Det kan också handla om såddkapital, dvs. kapital som behövs i det stadie när företaget mer ska stå på egna ben, kanske när du jobbat fram ett färdigt koncept som ska ut på marknaden. I denna fas agerar oftast s.k. affärsänglar (se nedan) och storleken på investeringarna är oftast 500 tkr – 3-4 mkr. Slutligen kan det handla om expansionskapital som behövs när konceptet/idén är bevisad kommersiellt och ni vill expandera. Det betyder att ni fått upp omsättningen, att kunderna gillar era produkter/tjänster och att företaget är lönsamt eller åtminstone har en tydlig väg till att nå lönsamhet. Det dags att öka tempot, t.ex. genom att öka produktionen, lansera i fler länder eller ta fram kompletterande produkter.

Tänk på att:

 • Det krävs att både idé och entreprenör ”sticker” ut, dvs. investeraren behöver tro på dig minst lika mycket som på din idé. Även du måste tro på din investerare och tänka på att denne vill ha något i utbyte, dvs. ni behöver bli överens om vad du ”betalar med”.
 • Det finns inga gratispengar, och investeringarna kostar i form av andelar och bestämmande. Andelarna avgörs av kapitalbehovet och investeringens storlek, och den värdering man gör. I tidiga skeden gör informationsbristen att denna del kan vara svår att göra, helt enkelt för att man inte helt säkerställt produktens nytta, marknaden behov och storlek. Vad gäller bestämmande – tänkt noga igenom hur styrelsen är bemannad, vilka som har vilket mandat och beslutanderätt.
 • Investeraren kan ha som målsättning att inom tre till fem år sälja sitt aktieinnehav dvs. göra en ”exit” med vinst.

Affärsänglar

Affärsänglar är ofta själva entreprenörer som tjänat ihop kapital på sin verksamhet och nu vill investera det i ny verksamhet. Eftersom affärsängeln vill få god avkastning på sin investering och är därför beredd att genom eget arbete bidra till att företaget utvecklas En bra affärsängel tillför alltså inte bara kapital, utan även erfarenhet, kompetens och ett värdefullt nätverk.

Almi

Även här finns statliga Almi som kan erbjuda ägarkapital. Almi investerar oftast i tidiga faser, i storleksordningen 1-4 mkr, och en andel på 10-20% av bolaget. Med Almi kommer också resurser i form av en styrelsepost, och den erfarenhet Almis investment managers har med sig.

Ett par nya fonder som finns i Skåne är Fast Track Capital, Malmö/Lund (med Saminvest i ryggen) och det privata initiativet Pale Blue Dot som investerar i klimatrelaterade startups eller scalups.

Connect

Connect matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. De hjälper nystartade företag att kommersialisera sina idéer och hitta rätt bland de investerare som ingår i deras nätverk. De erbjuder även förberedande program som Språngbrädan och FöretagsAcceleratorn som en hjälp för entreprenörer och tillväxtföretag inför deras möten med investerare.


Om du vill spara ned Finansieringskartan hittar du den här:

Finansieringskartan är en del av samarbetet Vägen till pengarna som Innovationscenter för landsbygden gör i samarbete med Europa Direkt Sydskåne och Almi.