I slutet på september samlade vi tillsammans med Sjöbo Kommun företagare från sydöstra Skåne för en företagsfrukost på det högaktuella temat el.

− Många vittnar om en stor oro och stress inför hur de höga elkostnaderna påverkar deras olika verksamheter och därför kändes det viktigt att ses både för att utbilda oss mer i frågan men också få möjlighet att prata om detta och bolla olika potentiella lösningar, säger Helena Kurki från Innovationscenter för landsbygden.

Kenneth Lindholm, VD för Sjöbo Elnät, var en av talarna och delade med sig av information kring varför de skinande elpriserna har uppstått:

− För att förstå problematiken behöver vi förstå elnätets uppbyggnad. Strax före klockan sju i morse exporterade Sverige 3056 kwH medan Danmark exporterade drygt tusen, säger Kenneth Lindholm.

Varför elpriserna blivit så höga

Han berättade också att detta är något som drabbat hela Europa och prisutvecklingen på kol, olja och naturgas har ökat kraftigt under 2022, bland annat på grund av kriget i Ukraina, och dessutom har vindkraften har minskat eftersom det har blåst mindre.

− Sverige är mindre beroende av naturgas som andra länder som exempelvis Tyskland. Men eftersom vi sitter kopplade i ett stort system påverkar det oss om exempelvis Tyskland förlorar tillgång till 55 procent av sin produktion, vilket de har gjort eftersom de importerar naturgas från Ryssland.

De utmaningar Kenneth Lindholm ser framåt för Sverige är bland annat: brist på planerbar elproduktion, ett ansträngt elnät och kapacitetsbrist när det gäller att flytta energin inom hela Sverige. Men också politisk osäkerhet och långa ledtider med att få nya tillstånd. Frågan lyftes från publiken om det är ett alternativ att öppna upp Barsebäck igen men det ser han inte.

− Det är inget alternativ att öppna upp kärnkraftreaktorerna. Barsebäck är helt nedmonterat, skulle man öppna de andra två skulle det ta 25 år på grund av att man kommit för långt i sin process med nedmontering. Ska man bygga ut elproduktions- och elnätet uppskattar jag det till en kostnad på närmare 700 miljarder kronor fram till 2045, säger Kenneth Lindholm. 

Sveriges olika elprisområden

Sverige har varit indelat i fyra elprisområden sedan 2011, detta infördes som en stimulans för ny produktion där det fanns underskott på el. Innan var skillnaden mellan dessa elprisområden i genomsnitt 5 öre per kwH och nu ser det helt annorlunda ut.

− Men om vi tar bort det blir det inte per automatik billigare, hade vi gjort det hade Skåne hamnat i elprisområde 3 medan norr får betydligt dyrare el, säger Kenneth Lindholm.

Hans rekommendation är därför att man både som företagare och privatkonsument ser över sin elkonsumtion.

Även Kamilla Danielsson, Tillväxtchef på Sjöbo Kommun, betonade de besparingsmöjligheter som finns kring elkonsumtionen.

− Om vi alla är solidariska och tänker på vår elanvändning så kan vi faktiskt få ner priserna. Släck ljuset i rummet ni inte befinner er i. Duscha snabbt. Skruva ner värmen en grad. Tillsammans kommer vi en liten bit på väg, säger Kamilla Danielsson.