Under året som gått har vi inte bara producerat utan också publicerat olika kortfilmer över de olika koncept som vi har i vår verksamhet. Ett förnöjsamt arbete och en av de första som blev klara är den här om Fokus Tillväxt Häst där näringar och aktörer inom hästnäringen i sydöstra Skåne har fått utbildas inom olika affärskunskapsteman. Här kan du se mer om vad vi gjorde tillsammans med våra samarbetspartners!