Det är dags för den andra delen av våra sommarintervjuer och idag åker vi till Helene Aurell som driver FriForm i Järrestad. Efter sin utbildning i skulptur och möbelsnickeri på Emerson College i England arbetade hon i flera år som formgivare på ett företag som tillverkar betongprodukter för trädgård och parker. Under tiden började hon experimentera och utforska betongens möjligheter i konstnärlig riktning på ett nytt sätt och såg att det fanns en efterfrågan för betongskulptur. Men också att hon var ganska ensam inom sitt område vilket stärkte henne i sin övertygelse och drivkraft att våga starta eget företag. 

Hej Helene! Hur kom det sig att du hamnade här?

— För fem år sedan flyttade jag med bohag och verkstad från Järna i Sörmland till Järrestad på Österlen. Jag arbetar mestadels hemifrån men åker också på uppdrag eller konsultationer runtom i landet och har två inriktningar i mitt företag. Dels verksamheten med produkttillverkning som riktar sig till bland annat förskolor och parkanläggare. Här ingår också offentliga uppdrag med platsspecifik skulptur för kommuner och företag.

— Den andra inriktningen handlar om utforskande, konstnärligt arbete där jag skapar för att ställa ut på gallerier och museer. Som egenföretagare och frilansare är det omöjligt för mig att vara sjuk eller utan uppdrag om jag ska kunna säkra inkomsten. Hittills har det gått bra och jag är alltid redo att tacka ja till nya jobb. 

Hur har den rådande pandemin påverkat din verksamhet?

— För mig personligen har krisen med pandemin hittills resulterat i att jobben skjuts på framtiden och då även mitt arvode. Det gäller workshops, hantverksdagar och en invigning av ett offentligt verk.

Hur ser dina planer för sommaren ut?

— Min sommar är full av arbete, vilket är helt okej eftersom det är ju vad jag tycker om. Just nu arbetar jag med färdigställandet av en 3 meter hög skulptur i betong som är beställd av en kommun här i Skåne. Självklart tar jag också ett dopp då och då och besöker några av de underbara platser som finns här på Österlen. En perfekt sommar med andra ord!