Välkommen till en halvdag där vi sätter fokus på hållbara affärer, innovation och nytänkande för dig som är verksam inom byggbranschen Att tänka nytt i olika sammanhang blir avgörande för konkurrenskraft, både idag och i framtiden. I en värld präglad av ständiga förändringar och förutsättningar är det viktigt att ha siktet inställt utåt och framåt och samtidigt att se om den egna organisationen. Under denna halvdag bjuder vi på inspiration och dialog kring hållbarhet och utvecklingsfrågor. Resultatet vi vill nå är tillväxt på landsbygden och sydöstra Skåne genom innovation. När: den 17 oktober 2018, 13.00 – 16.30 Vi startar med lunch för er som har möjlighet att komma redan 12.00 Var: Sjöbo Gästis Kort om programmet – 13.00 Välkomna – Innovation och det hållbara företaget. Vad är nytt inom innovation, en kortare trendspaning Helena Kurki, verksamhetsansvarig på Innovationscenter för landsbygden – Inspiration 1: ”Hållbara företag attraherar framtidens kompetens – medarbetarna vår främsta resurs” Carin Stoeckmann, vd för Byggmästar´n i Skåne bjuder på inspiration kring vilken roll ledarskapet har för ett bolags innovationskraft, hur viktiga medarbetarna är och vad som är viktigt för att attrahera rätt kompetens idag och imorgon. Vi får också höra hur Byggmästar´n i Skåne jobbar med utvecklingsfrågor och innovation. – Inspiration 2 ”Hållbart byggande – fokus energi och affärsmöjligheter” Byggbranschen är på väg att ställa om och 2045 ska vi vara klimatneutrala. Vilka utmaningar står vi konkret inför? Hur ser färdplanen ut? Vilka innovationer behövs? Innebörd för olika byggaktörers affärsplaner. Vems ansvar? Andreas Holmgren – Ordförande i föreningen Hållbart Byggande i Syd, tillika Hållbarhetschef i Byggnadsfirman Otto Magnusson AB inspirerar och ger exempel. Vad är de lågt hängande frukterna? Vilka krav (ex energi, giftiga ämnen, avfall) bör kunna ställas vid upphandling utan att det ska behöva kosta extra? Vi får också en snabb inblick i föreningen Hållbart Byggande i Syds verksamhet. – Interaktivt idépass – Vad betyder detta för oss i just vår verksamhet. Gemensam dialog. – Avslut 16.30 Anmäler dig gör du via Simple Sign-up på denna länk https://www.simplesignup.se/event/136585 Dagen är kostnadsfri, vi bjuder på lunch och fika. Om du uteblir utan att meddela oss tar vi ut en avgift på 200 kr. Kort om Föreningen Hållbart Byggande i Syd HBSyd har ca 75 medlemmar från olika aktörer i bygg- och fastighetsbranschen. Bland medlemmarna finns ex Midroc, Optimera, Woody, Byggnadsfirman Otto Magnusson, Byggmästaren i Skåne, Energikontoret i Skåne, Malmö stad, Malmö Universitet, Kristianstad. Men vi har också en rad mindre företag och verksamheter runt om i Syd. Ingen sitter på hela facit vad som är ett hållbart byggande, vi är ödmjuka – alla behövs i arbetet. Lika gärna HBsyds facebooksida, https://www.facebook.com/HallbartByggandeISyd/, där det kommer ca 2 nyheter om dagen om hållbart byggande, samt kommande