Teamet som fanns på plats i studion för konferensen. Från vänster: Moderator Helena Kurki från Innovationscenter för landsbygden, David Jurgens från Dexera, Clara Löfvenhamn från Innovationscenter för landsbygden, Lars Persson från Sustainable Business Hub, Clara Norell från Svensk Industrihampa, Henrik Norman som teknisk moderator och Heber Teixeira från Dexera.

Den tredje december var det äntligen dags att slå upp dörrarna för den digitala heldagskonferensen Industrihampa: från världen till Skåne som vi arrangerade tillsammans med Svensk Hampaindustri och Sustainable Business Hub. Och ja, det blev verkligen en industrihampakonferens att minnas och en succé enligt de som deltog! Helena Kurki från Innovationscenter för landsbygden öppnade dagen tillsammans med Magnus Weberg, kommunstyrelsens ordförande i Sjöbo för de dryga 80 deltagarna som deltog från hela världen.

Succé för industrihampakonferens

Sedan inleddes dagen med det internationella perspektivet där tre talare delade med sig av de senaste nyheterna, kunskaper från sina olika expertområden i USA, Bryssel och Danmark. Geoff Whaling deltog live från USA och delade en stor optimism för industrihampans framfart och möjligheter. Bodil Engberg Pallesen från Danmark berättade bland annat om utmaningarna med att utvinna de långa fibrerna från industrihampan med högsta möjlig kvalitet. Francesco Mirizzi, Senior Policy Advisor at the European Industrial Hemp Association, var med från Bryssel och delade bland annat med sig av de framgångsfaktorer som har bidragit i deras arbete. Några av de gemensamma nämnarna för alla talarna var den positiva effekt som industrihampan beskrivs ha för klimatet, dess potential för just skånska landsbygden men också hur viktigt det är nu att gemensamma standards och policies för odling och beredning tas fram likväl som maskineri för att kunna bereda hela växten. 

Clara Norell från Svensk Hampaindustri visade upp många av de olika användningsområdena som industrihampan har och berättade om Fiberberedning av industrihampa, ett Proof of Concept-projekt hon precis har avslutat tillsammans med SLU Holding AB. Där har hon i samverkan med Daniel Nilsson, Agronom på institutionen för Energi & Teknik, SLU Uppsala, dels stämt av marknadens intresse för förädling av plantans stam, undersökt olika odlingstekniker och utvärderat affärspotential och affärsmodell för att etablera beredningsverk i Sverige. Projektet syftar till att verifiera huruvida det finns en hållbar affär att förädla svensk hampafibrer och dess stam till olika växtbaserade råvaror/material istället, för som idag plöja ner resterna i åkern, alternativt omvandla till djurfoder.

I studion visade hon  upp olika användningsområden som industrihampan kan ha för olika sorters industrier. Hon värdesatte denna dag mycket eftersom det var den första teoretiska heldagen kring industrihampa som arrangerats i Sverige någonsin.

— Det var också första gången som vi samlade både bygg- och textil för dialog på samma gång och det var en så bra blandning mellan olika talare och perspektiv. Med den här dagen visade vi gemensamt att industrihampa är high tech och en del av vårt samhälles framtid! Säger Clara Norell.

Clara Norell i sändning. Samtliga foton är tagna av Dexera som stod för studio och teknik under sändningen.

Panelsamtal och workshops inom bygg och textil

Presentationerna följdes sedan av två olika panelsamtal med tillhörande workshops på svenska. Den första med fokus på byggindustrin och den andra med fokus på textil där sakkunniga från olika organisationer både berättade om sitt eget arbete men också samtalade om vilka utmaningar och möjligheter de ser från sina olika hörn av branschen. Efter det fick de nära femtio svenska deltagarna vara med i break out rooms och diskutera både erfarenheter, lärdomar och potentiella samarbeten framåt här i Sverige.

— Genom hela dagen var engagemanget högt med en aktiv och härlig stämning i chatten med många frågor till de olika talarna. Det blev tydligt att den här dagen gav både en form till att lära mer om innovationen som industrihampa är men också att föra samman olika aktörer och skapa nätverkande mellan dem, säger Helena Kurki.

Feedbacken från deltagarna var också mycket positiv och det betonades fler gånger från olika personer att denna konferensdag var både efterlängtad och välbehövd.

— Tack för en mycket inspirerande och lärorik konferens. Ser fram mot ett snart återseende och ett fortsatt samarbete, skrev en av deltagarna i chatten när dagen avslutades.

Konferensen arrangerades av Innovationscenter för landsbygden, Svensk Hampaindustri och Sustainable Business Hub. För dig som vill lära dig mer och nätverka med andra intresserade kan du gå med i Svenska Hampaföreningens Facebook-grupp: https://www.facebook.com/groups/www.hampa.net