Företagare och intresserade kommuninvånare samlades till en inspirerande lunch som hölls i Sjöbo. Ämnet var Framtidens industri.
Vice VD Anna Hall från IUC Syd pratade om ny kunskap och etablerad kunskap i nya sammanhang. Vi vår många som fick impulser till nytänkande.

Utgångspunkten var en rapport om framtidens industri som analysföretaget Kairos Future tagit fram på uppdrag av forskningsinstitutetet Swerea.

”Det är en svindlande resa vi nu alla är med på, med nya produktionsmetoder som 3D-printing, högre grad av automation, globalisering, digitalisering och en allt högre innovationstakt vad gäller produkter och tjänster” filosoferade Anna.

Tack för inspirationen säger vi!