Innovationsutmaningen är en idé som går ut på att gymnasiestudenter ska hjälpa entreprenörer med problem/utmaningar/hinder som de stött på i sin verksamhet. En möjlighet för entreprenören att få ett nytt ungdomligt perspektiv och feedback på sin verksamhet, samtidigt som eleverna får en inblick i en bransch och ett företag inom deras utbildningsområde. Först ut var Thomas Olofsson från Koroneiki (läs mer om Thomas verksamhet här) som tillsammans med en företagsekonomiklass bestående av elever från såväl häst- som lantbruksinriktning försökte knäcka en företagsutmaning. Dagen resulterade i kreativa och kloka diskussioner om såväl stora penseldrag som den primära företagsidéen till detaljbaserade frågor rörande fodrets näringsinnehåll genom hydroponisk odling. Vid slutet av dagen var kontakter knutna, idéer utbytta och grunden lagd för ett möjligt framtida samarbete mellan student/företagare.
Vi vill tacka Bollerup och lärare Roger Nilsson som välkomnade och öppna lektionstid för oss.  Vi vill tacka alla elever som deltog engagerat och med massa kreativa idéer. Ni inspirerade oss verkligen.  Slutligen vill vi självfallet tacka Thomas Olofsson som tog sig tid att delta och föreläsa om sitt företag.