Den 19 september var Innovationscenter för landsbygden på plats på Eriksgården för Sjöbo kommuns kick-off och dialogmöte inför kommande livsmedelsupphandling.

Syftet med dialogmötet var att:

 • Omvärldsananalys
 • utveckla livsmedelsupphandlingen
 • Inventera vilka livsmedelsföretag i närområdet som kan tänkas vara intresserade av att vara med och lämna ett anbud till kommunal livsmedelsupphandling:
  – intressenter
  – vilka livsmedelsprodukter finns lokalt
  – volymer
  – säsong
  – nya livsmedel

Det finns en rad innovativa och spännande detaljer som vi gick igång på under kick-offen. Livsmedelsupphandlingarna ska utvecklas i en riktning som gör den mindre, lokala producenten till ett viktigt och centralt inslag. Genom en noggrann omvärldsanalys ska produkter och producenter identifieras.

En kartläggning av vilka produkter som finns i kommunens närområde, öppnar för möjligheter för den lokala producenten att bryta ut enskilda produkter på ett tydligare sätt. Genom att under processen vidhålla en tydlig dialog skapas även förutsättningar att komplettera med upphandling genom grossister om behovet finns. Ambitionen med en bra dialog med producenten är central för goda resultat. Kökspersonalen inom kommunen har en vilja att arbeta med så mycket färska råvaror som möjligt, vilket kräver en förståelse och kommunikation mellan producent och beställare om skörddatum, säsong och volymer.

Livsmedelsupphandlingen är ett innovativt och välbehövligt steg i en riktning som främjar lokala entreprenörer att konkurrera i upphandlingar. Ett steg i processen kommer därför vara att arrangera utbildning för företagare för att öka kunskapen om hur man lämnar anbud i offentliga upphandlingar.

Kommentarer kring livsmedelsupphandlingen:

”Ett riktigt bra exempel på hur kommun och lokala företag kan samarbeta. Vi står inför en ny livsmedelsupphandling till våra kök i kommunen. Vi har därför bjudit in producenter i närområdet att både diskutera vad köken behöver men framförallt vad företagen kan leverera. Man behöver inte kunna leverera hela året om det till exempel är en säsongsprodukt. Vi kan alltså styra inköpen så de passar våra lokala företag.”
Magnus Weberg, Kommunstyrelsens ordförande, Sjöbo

I Sjöbo kommun och i dess närområde finns ett stort antal duktiga och kreativa lokala livsmedelsleverantörer. Redan idag är 69,3% av alla de livsmedel som köps in till kommunen av svenskt ursprung. C:a 92,7% av allt kött som köps in till kommunen är svenskt. Sjöbo kommun har nu bestämt att öka andelen inköp av närproducerad mat där fina råvaror blir till goda måltider för både barn och äldre. Närproducerad mat skapar fler jobb på landsbygden som bidrar kommunens tillväxt.”
Lena Ytterberg, Näringslivsutvecklare, Sjöbo kommun.

“Sjöbo kommun önskar komma i kontakt med lokala livsmedelsproducenter som kan och vill leverera livsmedel till kommunens offentliga kök. Det finns stora möjligheter att delta i den nya livsmedelsupphandlingen som ska påbörjas under år 2018. Men först behöver Sjöbo kommun få information om vilka lokala livsmedelsprodukter som finns, för att kunna utforma förfrågningsunderlagen, så att alla företagen, små eller stora, har möjlighet att vinna avtal.”
Eva Bramsvik Håkansson, Verksamhetschef kost, Sjöbo kommun

 

Är man intresserad eller vill ha information om dagens volymer och varor så kontakta Eva Bramsvik:
eva.bramsvik@sjobo.se