Vi besökte Thomas Olofsson på Olovsdals gård utanför Tomelilla. Efter att övervägt en flytt till Toscana slutade det i de Sydöstra delarna av Skåne 2012. Efter en innovativ rundvandring slog vi oss ner med Thomas, färskpressat vetegräs och en kopp kaffe för att få en inblick i hans verksamhet. Thomas Olofsson innovativa idé är att odla färskt foder året runt – snabbare och billigare!
Processen innebär att färskt foder odlas för växtätande djur i vatten, helt utan jord och näring i odlingsenheter som kan liknas vid en utbyggbara containrar. Näringen finns tillgängligt direkt i utsädet, vilket resulterar i att man inte behöver tillsätta extra tillsatser, bekämpningsmedel eller gödning. Lämpliga sädesslag för hydroponisk odling är vete, korn, havre, majs, baljväxter eller helt enkel en blandning av dessa. Odlingskonceptet ger djurägaren självständighet samtidigt som det kan resultera i en bättre lönsamhet och kvalité på fodret. För att kunna producera 365 ton foder per år behövs endast 52 kvadratsmeters yta. För lantbruksentreprenören frigör det 36 hektar mark, där man tidigare odlat foder. Odlingsformen förändrar även miljöpåverkan i en rad aspekter:
  • Mindre fodertransporter
  • Enligt uppgifter från andra djurhållare minskar upp till 40 % av metangasutsläpp
  • Betydande minskning av bekämpningsmedel i jämförelser med traditionell odling
  • Minimering av utsläpp från jordbrukets maskinpark
  • Mindre användning av plaster vid ensilagehantering
Vad var verksamhets störta utmaning i uppstarten?Det var aspekten att skapa något helt från grunden. Att från noll se hur det långsamt faktiskt blir något. Projektet har tagit mer tid än vad jag räknat med initialt. Men med tanke på att jag i nuläget saknar konkurrens har jag kunnat bygga verksamheten långsamt och noggrant. Noggrant inom såväl produkt-, verktyg- och kundaspekten.”
Har du något råd till andra innovatörer? “Det är självklart viktigt arbete med verktygen och produkten som används. Men det viktigaste är mötet och relationen med kunden. Jag har redan besökt ett sextiotal potentiella kunder på deras gårdar. Jag åkte dit utan föranmälan, för att träffa entreprenörerna på den plats som är mest självklar för dem.  Ibland fick man såklart vänta en halvtimme, men det var det helt klart värt. Underskatta aldrig det personliga mötet.” Vad är nästa steg för din verksamhet? “Det är att hitta tre entreprenörer som kan tänka sig agera referensanläggningar.”
Vad mer exakt är det du söker? Entreprenörer som kan placera den minsta av våra anläggningar hos sig. Den ska vara igång och producera mat till dennes djur. Självklart sker detta på goda villkor och att andra lantbrukare kan besöka och studera. Jag ser gärna att två exempelvis kvigor, endast äter foder producerat på detta vis under en tremånadersperiod, för att senare ta blodprov för att se hur mycket bättre djuren mår. Det är vad jag söker.” Är du lantbrukaren Thomas söker? Kontakta oss eller Thomas för ytterligare information. Thomas:  0708-16 92 72 info@koroneiki.se www.koroneiki.se