Låt ert företag bidra till att stärka ungas innovationskraft genom att skänka restprodukter och ”skräp” från er verksamhet till projektet #InnovativtÅterbruk.

Material som inte har ett värde för er kan cirkulera vidare och hjälpa skånska skolklasser i deras innovationsarbete. Innovationscenter för landsbygden samarbetar med InnoCarnival 2020. Här deltar skolor från 23 kommuner över hela Skåne, allt från lågstadie- till gymnasieklasser. Nio av dessa klasser finns i sydöstra Skånes fyra kommuner. Barn och unga får träna sin kreativitet genom att delta i olika stimulerande och kreativa möten och processer och prova på att driva egna innovationsprojekt. Elevernas innovationsprojekt bidrar alla på olika sätt till att uppfylla FN:s Globala Hållbarhetsmål, Agenda 2030.

Återbruk: one persons trash is someone else treasure. Bild: Pixabay

Så här går #innovativtåterbruk till:

1. Skånska företag har restprodukter eller material över som de skänker till projektet. Innovationscenter för landsbygden koordinerar så att detta överlämnas till skolorna som deltar i projektet.

2. Eleverna använder ert skänkta material för att tillverka prototyper av sina innovationer. Innovationer som bidrar till att göra världen bättre.

3. Den 15 och 16 april 2020 samlas alla skolor i Malmö Folkets Park. Tusentals barn och unga fyller parken med sina drömmar om framtiden, presenterar sina underfundiga, genomtänkta och empatiska innovationer.

I utställningen kan alla besökare imponeras av innovationer som kan ge människor runt om i världen ett bättre liv.

Har ert företag restprodukter som ni kan tänka er att skänka till projektet? Hör av er till Helena Kurki på helena.kurki@sjobo.se


Detta projekt anordnas i samarbete med: