Pengar och investeringsstöd finns men var och hur kan man söka dem? Vägen till pengarna är en webbinarieserie som vi anordnar tillsammans med Europa Direkt Sydskåne för att sprida kunskap och information olika former av finansieringsmöjligheter som du kan söka som företagare eller organisation. Här i det första avsnittet får vi lära oss mer om Klimatklivet och andra former av klimatstöd!

Länsstyrelsen har flera olika stöd som de arbetar med och Kristina Eriksson från Länsstyrelsen var med i dagens webbinarium för att bland annat berätta om Klimatklivet och Ladda Bilen! När det gäller laddstationer skiljer man på publika och privata sådana och för andra fordon än personbilar har Transportstyrelsen stöd som man kan ansöka om. 

Klimatklivet från Naturvårdsverket

I Klimatklivet ingår också andra åtgärder som minskar utsläpp av Co2 och gaser som påverkar klimatet. Det är ett statligt investeringsstöd som naturvårdsverket står för som startade 2015 och som det ser ut nu kommer det att pågå till 2026. Naturvårdsverket fattar beslut och sköter utbetalningar medan Länsstyrelsen sköter service, granskar ansökningar och stöttar både Naturvårdsverket och de som söker anslag.

Man kan få stöd för flera olika saker inom Klimatklivet där klimatnyttan står i fokus. Några exempel är:

  • Ersätta oljepanna med exempelvis bergvärme eller träpellets
  • Arbetsmaskiner
  • Lastbilsinköp
  • Tankstation för biogas
  • Laddstation för elbilar
  • Med mera…

I webbinariet lyfter Kristina Eriksson också upp vilka undantag som finns för att kunna söka finansieringsstöd inom Klimatklivet. Framöver kommer det att öppnas upp för ansökningar den 24 augusti – 9 september och den 8 – 18 november och i år finns det 1,935 miljarder+ 400 miljoner i budgeten. I en ansökan så behöver du bland annat ange investeringskostnaden, utsläppsminskning och lönsamhetskalkyl och i webbinariet så visar Kristina Eriksson hur du kan räkna ut detta med ett konkret exempel men berättar också mer om Ladda bilen-stödet och några andra investeringsstöd som är möjliga att söka!

— Det kan kännas som att det är väldigt mycket administration men om man tar det steg för steg blir inte processen så svår och behöver inte ta så mycket tid. Information finns på Naturvårdsverkets hemsida, man kan ringa oss och ställa frågor! Säger Kristina Eriksson.

Praktiska exempel

I webbinariets andra del träffar vi Johanna Rasmusson från Bosarps Gård i Blentarp som är ett ekologiskt lantbruk. De har fått klimatinvesteringsstödet till att investera i en panncentral för biobränsle till kycklingproduktion.

Vi hade investerat i ett kycklingstall 2016 och för att stallet skulle få en bättre funktion behövde vi en bättre värmekälla på gården, berättar Johanna Rasmusson:

— Tack vare stödet vi fick från klimatklivet blev det möjligt att göra den investering som krävdes.

Hennes råd till andra landsbygdsföretagare är att hålla sig uppdaterad om vilka olika investeringsstöd som finns. Själva tog de hjälp av en energirådgivare för att få hjälp med vår ansökan och de beräkningar som behövde göras.

— Så känner man att man inte kan göra det själv kan man ta hjälp att få det. Man har aldrig något att förlora på att söka, säger Johanna Rasmusson.

Ett annat inspirationsexempel som visades var en bostadsrättsförening som fått stöd för att sätta upp laddningsstolpar för elbilar, något som är högaktuellt nu innan Boverkets regler ändras så att man inte kan söka stöd för dem längre. För att se den och få all information om Klimatklivet och Ladda bilen, titta på hela webbinariet här:

Detta är det första avsnittet i serien Vägen till pengarna och vi återkommer så snart vi har mer information om kommande avsnitt.

Har du frågor eller vill veta mer?

Klimatklivet kan du läsa mer om här: Om Klimatklivet

Ansök till Klimatklivet 2023: Klimatklivet 2023

Ladda bilen, bidrag för laddstation: Ladda bilen