Landsbygdsberedningen i Helsingborg efterfrågade inspiration om hur man jobbar med landsbygdsfrågor politiskt och det kunde vi såklart bidra med! Så förra fredagen åkte Helena Kurki, från Innovationscenter för landsbygden, och Kamilla Danielsson, Tillväxtchef på Sjöbo Kommun, till Helsingborg för att berätta mer om vårt arbete. Här är några av de olika perspektiv som vi lyfte där!

Vi besökte landsbygdsberedningen i Helsingborg

Öka medvetenheten om den urbana normen

Vi har under våra verksamma år sett att det är en tydlig urban norm som råder och ofta får den definiera vad landsbygden är och har för behov. Något som bidrar till att det finns ett mentalt avstånd mellan innovatörer på landsbygden och de stödsystem som (med undantag för oss på Innovationscenter) endast finns i urbana miljöer. Medan vi som finns här på landsbygden kanske har helt andra tankar och perspektiv kring vad vi behöver och vill ha.  

— Det finns ett starkt värde i att bli medveten om och reflektera över de olika behov och perspektiv som finns utifrån stad respektive landsbygd för de är inte alltid desamma. Vissa gemensamma nämnare finns givetvis men mycket skiljer sig också åt och det behöver landsbygdsinnovatörerna få stöd kring, säger Helena Kurki.

Helena Kurki berättar om Innovationscenter för landsbygden för landsbygdsberedningen i Helsingborg
Helena Kurki presenterade vårt arbete och vår roll. Foto: Kamilla Danielsson

Innovation är mycket mer än nya, högteknologiska uppfinningar

Ofta så är det bara sprillans nya, tidigare oupptäckta saker som vi tänker på när vi pratar om innovation. Eller nytänkande, högteknologiska uppfinningar. Men innovation kan lika gärna handla om att utveckla befintliga verksamheter på olika sätt. Exempelvis genom att hitta nya arbetssätt, nya intäktsmodeller eller tjänster.  

— På landsbygden är det exempelvis många som är styrda av säsongerna vilket kan innebära att man behöver tänka innovativt kring hur man kan få intäkter året runt eller på fler sätt än den primära verksamheten, säger Helena Kurki.

Gräv där du står

Likaså är det lätt ätt tänka att innovation måste vara sprillans nytt eller något man klurar på i sin egen kammare tills patentet är klart. Men det är ofta i möten och i nätverkandet som nya idéer skapas och dessutom kan vi gräva där vi står för att hitta nya samarbetsformer och affärsmöjligheter som företagare.

— Vi som innovationscenter tjänar ofta som brygga både mellan den urbana miljön och landsbygden men vi bidrar också till att olika aktörer här på landsbygden träffas och får kontakt med varandra. Något som verkligen stärker innovationskraften just här på landsbygden, säger Helena Kurki.