I december så skedde ett möte med näringslivsministern Ibrahim Baylan i Malmö. Det var det sista hearingmötet av flera som har skett runt om i landet. Här fick inbjudna skånska företagare dela med sig av sina erfarenheter och idéer om hur det kan bli enklare att driva företag. Innovationscenter för landsbygden var med på plats för att representera och föra fram de perspektiv som landsbygdsföretagare möter i sin vardag.

– Det är många små företag som är med och utgör Sveriges näringsliv och därför är det viktigt att politiken inte bara lyssnar på dem som är stora, säger Helena Kurki.

Läs mer: Tips för dig som har en bra affärsidé

Helena Kurki under ett möte med näringslivsministern i Malmö
Ibrahim Baylan och Helena Kurki Foto: Privat

Möte med näringslivsministern i Malmö

Helena Kurki upplevde att det var en bra representation av företagare och organisationer och branscher. Men också att det var en lyhörd och konkret ton i samtalet eftersom de som deltog var ombedda att inte ställa frågor utan framförallt komma med konkreta förslag.

Några av slutsatserna som gjordes på mötet var att regler är viktiga och bra men att svårigheter uppstår när reglerna tolkas fyrkantigt eller olika av olika myndighetsutövare. Att det handlar lika mycket om ledarskap, attityder och kulturer som regelverken i sig.

– Sverige behöver fler och växande företag. Det är en grundpelare för svensk tillväxt, jobbskapande och konkurrenskraft, och för detta krävs ett konkurrenskraftigt företagsklimat. Jag ser fram emot att diskutera hur och vad vi kan förenkla för att svenska företag ska kunna fortsätta verka och växa, säger näringsminister Ibrahim Baylan till Svenskt Näringsliv.

Materialet från hearingen kommer att sammanställas med det som samlas från de övriga mötena under turnén och presenteras framöver.

– I vårt arbete på Innovationscenter för landsbygden ser vi att det ofta finns ett avstånd mellan stad och landsbygd. Men också att mycket information för företagare samlas och presenteras i digitalt format och att det kan innebära ett ännu större avstånd mellan företagarna och de digitala verktygen. Digitala modeller kan aldrig ersätta personliga kontakter och det värde de kan ge för den som driver företag, säger Helena Kurki.