I maj 2019 så introducerade vi tillsammans med NyföretagarCentrum Sydöstra Skåne skuggstyrelseprojektet. Ett pilotprojekt med syftet att hjälpa lokala företagare med sin affärsutveckling som blev så lyckad att nu blir pilotprojektet ett skuggstyrelseprogram.

Under det gemensamma uppstartsmötet i maj 2019 så introducerades företagare och styrelsemedlemmar för varandra under en speed meeting och matchades sedan efter önskemål och kompetenser. Sedan fick alla företagare sin egen skuggstyrelse att träffa under resten av året.

“Ett stort steg för företagare att släppa in andra i sin verksamhet”

— Det vi anande från början och som programmet har bekräftat är att det är ett stort steg för en företagare att öppna upp och släppa in andra i sin verksamhet. Du kan bara utveckla saker till en viss gräns själv, sedan behöver du mer input utifrån och här har vi tydligt sett att en skuggstyrelse kan vara ett bra första steg för det, säger Lotte Kolare från NyföretagarCentrum Sydöstra Skåne. 

Ett av företagen som deltog i projektet var Thomas och Bodil Olofsson från Koroneiki som producerar djurfoder med hjälp av hydropondodlingar.

— När jag fick frågan första gången så tänkte jag att det kan vara en jättebra grej. Det är lätt att tappa sitt vidvinkelperspektiv för att man driver och drar i allt. Så det var därför vi ville vara med, säger Thomas Olofsson.

De har sammanlagt haft fem olika möten med sin skuggstyrelse och till en början berättar Thomas Olofsson att det var lite spänt eftersom de inte visste hur mycket de skulle blotta sig och sin verksamhet. Men inom kort lärde de känna sina tre skuggstyrelseledamöter och har haft ett bra utbyte och stöd från dem.

— I och med att vi öppnade oss så kunde de hjälpa oss med frågor och det var jättebra. Det gäller att arbeta med personer man litar på och även om projektet är slut nu kommer vi att fortsätta ha kontakt med personerna i vår skuggstyrelse, säger Thomas Olofsson.

Thomas Olofsson framför en av sina hydropondodlingar.

Nu blir pilotprojektet ett skuggstyrelseprogram

Ett av de största värdena som Helena Kurki från Innovationscenter för landsbygden ser med programmet är att bygga närliggande nätverkskapital.

— Vi är fullt kapabla på att skapa egna ekosystem med mentorskap här på landsbygden eftersom det finns så många olika kompetenser lokalt, säger Helena Kurki och fortsätter:

— Detta var ett pilotprojekt för att vi ville testa hur vi bäst kan göra detta. Vi har lärt oss jättemycket av både det som har bättre och sämre och kommer definitivt att ta med oss dessa lärdomar in i kommande skuggstyrelseprogram, säger Helena Kurki.

Under våren kommer vi att förbereda för en ny programstart. Är du intresserad av att vara med i programmet som företagare eller ledamot? Anmäl ditt intresse till clara.lofvenhamn@sjobo.se