I den här artikelserien om produktionsinnovation sätter vi lite extra strålkastarljus på detta nya begrepp och i det första avsnittet hjälpte Lisa Larsson, biträdande Universitetslektor inom produktinnovation vid Luleå Tekniska universitet oss att klargöra vad det innebär. Idag möter vi Helena Kurki från Innovationscenter för landsbygden för att prata om hur produktionsinnovation är en naturlig, och essentiell, del av vardagen för företagare på landsbygden.

Hej Helena! För vem är det här med produktionsinnovation viktigt egentligen?

— Produktionsinnovation är relevant för alla företag! Däremot kan tillvägagångssätten och verktygen se olika ut beroende på hur stor verksamheten är. I större organisationer har man såklart fler lager med ledningsgrupp, chefer och olika avdelningar som alla har sina, gemensamma och unika, innovationsutmaningar. I mindre företag så är företagsledaren ofta alla dessa olika instanser i en och samma person, vilket innebär att du behöver ta på dig olika strategiska glasögon beroende på vilken fråga man arbetar med.

Vad innebär produktionsinnovation generellt för landsbygdsföretagare?

— Det som stått ut tydligast under de år som vi varit verksamma är att produktionsinnovation är en naturlig del av företagandet på landsbygden utan att det kallas för det. Dessutom är det många företagare här som inte känner igen sig själva som innovatörer trots att det är precis vad majoriteten av dem är. Här råder ett ständigt behov av att lösa problem, hitta nya arbetssätt, ta till sig ny teknik, ta fram nya produkter och tjänster och hitta nya affärsområden eftersom förutsättningarna förändras.

Vilka effekter ser du att den här icke-identifieringen som innovatör leder till?

— Dels finns risken att företagen missar möjligheter att fullt upp ta till sig innovationer och att strukturera, arbeta strategiskt med innovationsfrågor. Men till störst del bidrar det till att upprätthålla distansen mellan innovationssystemen och företagen på landsbygden där de stödsystem som finns sällan når hela vägen hit. Det är därför en viktig del i vårt arbete att överbrygga distansen mellan stad och land men också skapa kontaktytor här på landsbygden.

Helena Kurki. Foto: Heber Teixeiera

— Vi ser också att det är lätt hänt att fastna i sin egen verksamhet och det dagliga. Vi ser en jättestor nytta och goda effekter av att nätverka och byta erfarenheter med andra företagare. Innovation sker i mötet mellan det man vet, det man inte vet och det någon annan vet. Det är ofta där man får syn på saker som man inte tänker på i det dagliga arbetet.

Vilka är dina råd till företagaren på landsbygden som vill arbeta mer aktivt med sin produktionsinnovation?

— Det finns olika sätt att göra detta på. Dels kan du titta på er produktionsprocess för att se: vad är det vi gör här? Var skaver det? Vad kan vi förbättra? Men också våga ställa dig själv frågan: Är det rätt att göra på det här sättet? Är det såhär jag vill och ska göra i framtiden? När du känner din process kan du också gå ut och se vad som finns utanför sin verksamhet i form av nya tekniker. Undersök: Vad finns det för nytt på marknaden? Var någonstans skulle jag kunna testa att implementera en sak som exempelvis en drönare eller AI? Säger Helena Kurki och fortsätter:

— Produktionsinnovation handlar inte bara om att skapa nytt för sakens skull utan du kan innovera genom att lägga till eller dra ifrån. Innovation är också att förbättra något på ett innovativt sätt eller att tillämpa andras innovativa idéer och anpassar den till er verksamhet och vardag. Hur har andra gjort eller lagt upp sina produktionsprocesser? Vilket värde skulle det addera för dig, dina kunder och samarbetspartners om ni arbetade annorlunda jämfört med idag?

Sist men inte minst belyser Helena Kurki hur innovationsarbetet i sig kan utgöra en möjlighet till lönsamma affärer:

— Kan någon annan ha nytta av detta med? Är detta något du kan sälja? Där ser jag att det finns ett jättestort glapp och en stor affärsmöjlighet för många företagare.