Som uppvärmning inför vår digitala konferens Industrihampa – från världen till Skåne som vi Svensk Hampaindustri och Sustainable Business Hub bestämde vi oss för att prata med två av talarna för att höra deras röster om industrihampa på en global nivå.

Röster om industrihampa ute i världen

Industrihampan i USA

Geoff Whaling är en av talarna på torsdagens event och är ordförande för National Hemp Association i USA och medgrundare till Collective Growth Corporation.

Hej Geoff! Hur vanligt är användningen av industrihampa i USA idag?

— Inte alls i dagsläget! Industrihampan har varit frånvarande från våra åkrar i nästan 85 år. Historiskt sett har det varit en viktig gröda där den har gett olja som bränsle, klädfiber och djurföda. Dock så föll det bort som gröda eftersom industrihampan skördades och processades för hand och ersattes av majs som gröda.

Geoff Whaling

Vilka möjligheter ser du in den nära framtiden för användningen av industrihampa? 

— Möjligheterna är stora och industrihampan kan spela en stor roll inom flera olika produktionsprocesser. Men, för att det ska bli vanligare behövs det mer forskning och ta fram gemensamma standards och regelverk för att det ska bli mer utspritt. Med det i åtanke ser jag fem år framåt hur forskningen kommer att vara fortgående och att vi kommer att se början till en ny och spännande industri. 10 år från nu spår jag att den kommer att omsätta billioner dollar och 20 år från nu så tror jag att man kommer att det kommer att sägas ”vad var den stora nyheten med det här?”.

Industrihampan i Europa och textilbranschen

Bodil Engberg Pallesen är specialist på Teknologisk Institut och har arbetat med fiber, inte minst industrihampa, sedan 1998.

Hej Bodil! Hur vanligt skulle du säga att det är att industrihampa används inom textilindustrin idag?

— I Europa idag är industrihampa mest producerad för dess korta växtfibrer. Processen att ta fram industrihampans långa fibrer finns knappt kvar i Europa längre med några få undantag, exempelvis i Rumänien. Men det finns ett växande intresse för industrihampan inom textilindustrin och istället så importeras hampatextilier nästan uteslutande från Kina där den varken är hållbart eller transparent framtagen och ofta med stor miljöpåverkan.

Bodil Engberg Pallesen

Vad är det som gör industrihampa så effektivt inom textilindustrin?

— Industrihampan har en jättebra potential för att produceras både hållbart och med en hög kvalitet på dess växtfiber. Ett hektar industrihampa kan ersätta två till tre hektar med bomull som är en av de mest ohållbara grödorna för textilproduktion. Hela plantan kan användas och den trivs ypperligt I danska och svenska förhållanden. Men det finns utmaningar med exempelvis skörden som behöver lösas för att nå den höga kvaliteten på fibrerna som behövs.

Vilket innovationsvärde ser du för industrihampan?

— Jag tycker att den är väldigt hög! Inte minst för att industrihampan har så manga multifunktionella möjligheter och att du kan använda hela plantan. Med vår nya finansiering från Innovation Foundation Denmark som stöder Hemp4Tex under de kommande fyra  åren hoppas vi kunna möta industrihampans textila utmaningar och se att den sås och skördas för textilproduktion i både Skandinavien och Europa.

— Jag tycker att den är väldigt hög! Inte minst för att industrihampan har så manga multifunktionella möjligheter och att du kan använda hela plantan. Med vår nya finansiering från Innovation Foundation Denmark som stöder Hemp4Tex under de kommande fyra  åren hoppas vi kunna möta industrihampans textila utmaningar och se att den sås och skördas för textilproduktion i både Skandinavien och Europa.

Är du som läser nyfiken och vill lära dig mer om industrihampa? Missa då inte torsdagens digitala och kostnadsfria heldagskonferens om industrihampan globalt och dess potential för Skåne! Läs mer om det här: Industrihampa – från världen till Skåne