Självkörande fordon är inte längre någon större nyhet. Både självkörande traktorer och gräsklippare används, i Köpenhamn finner vi en självkörande metro och i Barkarby i Stockholm används självkörande bussar. Förstudien Framtidens kollektivtrafik, genomförd av Sjöbo och Tomelilla Kommun, har bland annat undersökt om självkörande bussar kan vara ett alternativ för landsbygden.

—Det är allmänt känt att det kan vara svårt att få kostnadstäckning för lokaltrafiken på landsbygden vilket i sin tur leder till att valmöjligheterna för boende på landsbygden minskar så pass att bilen till slut blir det enda alternativet, säger Frida Tiberini, EU-samordnare för Sjöbo och Tomelilla, och fortsätter: 

— Även om avståndet skulle vara cykelbart finns det kanske inte cykelvägar. Eller så avståndet är för stort. Så blir det lätt ett moment 22. Om många väljer bilen så går bussarna tomma vissa sträckor, då dras avgångar in och så blir behovet av bil ännu större.

En självkörande buss på Tomelilla Innovation Week tidigare i år. Foto: Helena Kurki

Självkörande bussar potentiell lösning för landsbygdens kollektivtrafik

Självkörande kollektivtrafik är intressant eftersom förarkostanden står för ungefär 60 procent av driftkostnaden. Självkörande kollektivtrafik som teknik är relativt ny och befinner sig på test- och utvecklingsstadiet. Sakkunniga som intervjuats till studien berättar att landsbygden på flera vis kan vara en enklare miljö för de självkörande fordonen eftersom stadsmiljöer är mer intensiva. I gengäld är hastigheten för de fordon som finns idag väldigt låg vilket kan vara en nackdel om man ska resa på landsbygden.

Frida Tiberini Foto: Privat

— Säkerheten är förstås viktig och ju högre hastigheten är desto osäkrare blir det. Idag så går de självkörande fordonen i cirka 15-20 kilometer i timmen som mest och det är i det långsammaste laget för att det ska bli görbart vid längre transportsträckor, säger Frida Tiberini.

Det kommer med andra ord behöva hända en del för att detta ska vara en del av landsbygdens kollektivtrafik. Intresset för denna förstudie har dock varit stort och Frida Tiberini berättar att de har en dialog med flera aktörer om vad nästa steg efter förstudien kan bli. Andra utvecklingsområden som kommit upp under förstudien är bokningsbar kollektivtrafik, och samåkning.

— Vi har också fått förfrågan om att ingå i projekt kring tester av självkörande kollektivtrafik och att titta vidare på inkluderande digitala mobilitetslösningar. Så det ska bli spännande att se vad som händer framöver, säger Frida Tiberini.

Vill du läsa förstudien?

Här hittar du den i:

Kort version: Framtidens kollektivtrafik

Lång version: Framtidens kollektivtrafik