Årets Skåne Innovation Week är avslutad och vi var på plats under alla fyra dagar. Vi älskar att vara på plats under innovativa sammanhang i Sydöstra Skåne. 

30/5: Under tisdagen deltog vi i mångfaldsbussens stopp tillsammans med Winnet Skåne. Mångfaldsbussen var på rundresa i Skåne för att studera olika typer av mångdaldsprojekt och var ett trettiotal till antalet. Spännande diskussioner om Unga & gamla, etnisk mångfald och det som föll oss mest i smaken, mångfaldsmöjligheterna mellan stad och land.

Vi hade en dragning tillsammans med Yalla Sjöbo berörande just landsbygdens roll i integrationen. Mångfald är ett oerhört brett begrepp, vilket ledde till efterföljande kreativa diskussioner.

31/5: Under onsdagen deltog vi i “Innovation day” som är Region Skånes egna stora programpunkt. Vår roll var som aktiv minglare och deltagare under dagens många spännande föreläsningar. Ett innovationsspaning som inspirerade var Hannes Sjöblad, som är biohackare och höll i föredraget “När biologin blir digital”, Genom konkreta exempel baserad på egen research och erfarenhet visar Hannes hur teknikutvecklingen förändrar vårt sätt att arbeta, att kommunicera, att förflytta oss, att producera mat, att bota sjukdomar, att sköta vår hälsa, att fortplanta oss och ytterst både våra kroppar, våra företag samt våra samhällen.

Under eftermiddagen deltog vi på en rad olika pass, bland annat ”Dagens och morgondagens testbäddar i staden”. Spännande att se och lära av kreativa lösningar och innovativa sätt att skapa hållbara städer och stadsdelar.

1/6: Under torsdagen var det dags för vårt evenemang på Skillinge Teater.  Vi tackar Skillinge Teater, alla medverkande och deltagare för ett kreativt och spännande samtal. Vi är väldigt nöjda med utgången och tar med oss massor!

”Tack alla fantastiska som var med och samtalade om filmen i Skåne igår, idag, imorgon. Så generösa, kloka – och visionära! En skånsk vision där god energi och inkludering är central, framstod så tydlig. Med känslighet för det väldigt lokala, goda samarbeten och det goda livet – och med kunskap och insikt om vikten av det internationella och affärsmässiga perspektivet för att vara starka och bärkraftiga” – Helene Granqvist

2/6: Under fredagen var vi på plats i Brösarp och Skånes matfestival. Ett bra helhetsprogram som var väl utformat och inspirerande. Många bra, innovativa talare som bjöd på inspirerande föredrag.

En fantastisk vecka, full med innovativa intryck. Vi tackar alla deltagare och olika aktörer för trevliga samtal och gott samarbete.