Nu har vi tillsammans med Nyföretagarcentrum Sydöstra Skåne drivit Skuggstyrelseprogrammet i två år och har med glädje sett vilka resultat det ger för företagare att få in extra kompetens och strategisk rådgivning. Men vad innebär det att ha en skuggstyrelse? Vad får du ut som företagare av det? Här har vi sammanställt den viktigaste informationen om vad du får med en skuggstyrelse och vad det innebär att vara deltagare i skuggstyrelseprogrammet!

Vad är en skuggstyrelse och vad innebär det att ha en?

En skuggstyrelse består av 2-3 ledamöter som träffar dig som företagare, IRL eller digitalt, en gång i månaden. Skuggstyrelsen fungerar som ditt strategiska bollplank som kan bidra med input, råd, erfarenheter och kontakter och detta samarbete kan ses som förberedelse för en extern styrelse. Alla som deltar i programmet skriver under sekretessavtal och därför kan du som företagare känna dig helt trygg med att det som sägs mellan dig och din skuggstyrelse också stannar där!

Kriterierna för att vara med som företagare i skuggstyrelseprogrammet är att:

 • Du driver ditt företag från eller bor i sydöstra Skåne
 • Du vill utveckla ditt företag
 • Har frågeställningar som är aktuella nu eller framöver
 • Är beredd att både dela med dig men också ta emot råd och stöd
 • Är beredd att avsätta tid för detta

Som företagare är det inte alltid enkelt att dela med sig av vad som händer i organisationer till utomstående men genom att ha en skuggstyrelse kan du både få hjälp, råd och stöd på din företagsresa. Skuggstyrelseledamöterna som deltar i programmet har gedigen erfarenhet inom en rad olika kompetenser och ni kommer både att kunna önska vilka personer ni vill arbeta med samt genomgå en matchningsprocess utifrån ditt företags behov.

Vad kan du få hjälp med?

Områden, strategiska frågor eller lägen där det kan vara värdefullt för dig som företagare att ha en skuggstyrelse i är exempelvis:

 • Om du vill expandera, växla upp eller vässa ett eller flera av dina affärsområden
 • Ledarskaps- eller personalfrågor
 • Att sätta nya mål
 • Hitta lösningar på problem som du har idag eller uppstår under tiden
 • Spåna nya affärsmöjligheter
 • Hitta din riktning och väg framåt
 • Se över eller höja dina priser
 • Få tänka högt i en trygg miljö som vill det bästa för dig och ditt företag
 • Få in extra kompetens och erfarenhet utifrån
 • Vill marknadsföra dig bättre och mer
 • Få mer struktur i ditt företag och arbete

För att nämna några! Det är viktigt att du som företagare är modig med att dela med dig av både framgångar och utmaningar till din skuggstyrelse. Desto mer transparent du är, desto bättre hjälp kan du få från din skuggstyrelse och ni kommer alla att signera sekretessavtal som skydd för er affärsverksamhet och det ni pratar om. Det är såklart fortfarande du som har ansvar och beslutsrätt över ditt företag och gör själva jobbet. Skuggstyrelsen är bara rådgivande, ger inspel och fungerar som ditt externa bollplank.

Det är alltså du, med inspel från ledamöterna, som sätter agendan för era möten och du har ansvaret för att lyfta upp frågor och ämnen som är viktiga och aktuella för er. Ni träffas en gång i månaden och vi rekommenderar starkt att ni bokar in era möten och temat för de olika mötena i förväg. Det är du som företagare som har huvudansvaret för att göra minnesanteckningar men det räcker med korta bullet points om vad ni har pratat och kommit överens om. Ett tips är att tillsammans sammanfattar vad ni har pratat om och vad som ska göras framöver innan ni avslutar mötet. Om ni kommer överens om underlag för nästa möte ansvarar du för att detta tas fram och skickas ut.

”Det har varit superbra att vara med, att ha någon att bolla sin idéer med och som säger ’du tänker helt rätt!’ Eller utmanar en med frågor är så viktigt. Bara det att få sätta ord på sina tankar på ett annat sätt kan hjälpa en att lösa problem så detta har bara varit positivt! Vi har förändrat mycket det senaste året och där har vi fått mkt tips idéer och blivit pushade i att våga satsa.”

Anna och Juan Villavicencio, Deltagare från Skuggstyrelseprogrammet 2020-2021

Är du företagare och intresserad av att ansöka till Skuggstyrelseprogrammet som börjar i höst? Då ska du ansöka snarast möjligt till helena.kurki@sjobo.se eller ann-sofie.larsson@nyforetagarcentrum.se