Vi inledde hösten med att samla alla skuggstyrelseledamöter och den 17 september fick de deltagande företagen och skuggstyrelseledamöterna träffas för första gången. Efter det följde matchningsprocessen mellan dem och nu är dem och skuggstyrelseprogrammet 2020, som vi ordnar tillsammans med Nyföretagarcentrum Sydöstra Skåne, igång!

Skuggstyrelseprogrammet 2020 är igång!

Uppstartseventet skedde ute hos Tryde 1303 med ett trädgårdsmingel. Fokuset för kvällen var den gemensamma starten men framförallt att alla skulle få träffa varandra så att matchningsprocessen kunde börja.

— För företagen är det såklart viktigt att de får beskriva både sitt nuläge och önskade läge och också känna in vilka olika kompetenser som skuggstyrelseledamöterna har, säger Helena Kurki från Innovationscenter för landsbygden.

Trädgårdsmingel på Tryde 1303

Efter eventet fick både ledamöterna och företagen lämna in önskemål på vilka de ville samarbeta med. Något som togs hänsyn till när matchningsprocessen sedan gjordes efter de intervjuer som genomförts med alla parter. Nu är skuggstyrelserna på plats och deras arbete är i uppstartsfasen. Heber Teixeira och hans partner Daniel Pedley är en av deltagarna som har hunnit ha sitt första möte med sina skuggstyrelseledamöter.

Hur känns det?

— Vi har haft vårt första möte där vi presenterade oss för vår skuggstyrelse och redan nu hade våra ledamöter intressanta frågor och tips. Så det kändes bra! Till nästa gång kommer vi gå än mer i detalj hur våra arbetsprocesser ser ut och ska bolla de olika idéer som vi själva har om vad vi kan förändra och göra annorlunda, säger Heber Teixeira.

Vad ser du mest fram emot?

— Jag har höga förväntningar och ser fram när vi kan börja brainstorma nya idéer och få in tankar och perspektiv utifrån, säger Heber Teixeira.