Är du företagare, finns i sydöstra Skåne och har drivit ditt företag i två år eller mer? Behöver du extra råd och stöd kring hur du ska fortsätta driva din verksamhet och utveckla den fastän tiderna är svåra? Nu öppnar ansökningen till skuggstyrelseprogrammet som vi arrangerar tillsammans med NyföretagarCentrum Sydöstra Skåne.

En skuggstyrelse är bra för att få andra perspektiv på strategiska frågor som du har som företagare men kan också bistå med råd och stöd när kriser uppstår. Det kan vara frågor som:

Hur du jobbar långsiktig för att få en högre effektivitet, jämnare lönsamhet och stadigare likviditet i din verksamhet?

Hur du behöver tänka strategiskt för att vara mindre sårbar, hitta möjligheter att ställa verksamheten om vid svängningar, hitta lönsamma nischer och flera ben i affärsverksamheten?

Hur du kan hitta arbetssätt för att snabbare anpassa din verksamhet till en föränderlig värld. Men också att få hjälp med att skapa krisberedskap!

Läs mer: Med en skuggstyrelse minskar jag risken för att detta stannar på idéstadiet

Att jobba långsiktigt och hållbart behöver inte gå stick i stäv med ekonomisk lönsamhet, tvärtom! Bild: Alexsander-777 from Pixabay

Nu öppnar ansökningen till skuggstyrelseprogrammet!

Programmet kommer äga rum från hösten 2020 och under våren 2021 och innebär att du får en skuggstyrelse med ledamöter med kompetenser och erfarenheter som är relevanta för din verksamhet och som kan hjälpa dig med strategiska frågor under denna tidsperiod. Det är kostnadsfritt för dig som deltar och vi kommer givetvis att anpassa mötena utefter rådande omständigheter.

En av våra tidigare deltagare Thomas Olofsson från Koroneiki berättar om hur det var för dem att få sin egen skuggstyrelse:

— Vi hade fem olika möten med sin skuggstyrelse och i början var det lite spänt eftersom vi inte visste hur mycket vi skulle blotta oss och vår verksamhet. Men så snart vi började lära känna våra tre skuggstyrelseledamöter har vi haft ett fantastiskt utbyte och stöd från dem och kommer att fortsätta att hålla kontakt med varandra, säger Thomas Olofsson.

Är du nyfiken eller vill veta mer? Tveka inte att höra av dig med frågor eller din anmälan till clara.lofvenhamn@sjobo.se.