Höstens skuggstyrelseprogram är på väg att starta och som inledning så arrangerade vi, tillsammans med Nyföretagarcentrum Sydöstra Skåne, en uppstartsträff för skuggstyrelseprogrammets ledamöter. Syftet med träffen var att få träffas och prata om vad uppdraget som skuggstyrelseledamot innebär men också att nätverka.

Daniel Jonsgården, näringslivsstrateg i Tomelilla kommun, inledde träffen med att dela med sig av en omvärldsbevakning kring pandemins effekter på Österlens företag:

— Vi har hitintills klarat oss förhållandevis bra i sydöstra Skåne mycket tack vare att företagen här snabbt har anpassat sig efter rådande omständigheter. Men det är klart att företagen påverkas negativt och att ha en skuggstyrelse som hjälper en att tänka framåt kan vara väldigt viktig för att ta sig ur detta, säger Daniel Jonsgården.

Skuggstyrelseprogrammets ledamöter träffas

Helena Kurki från Innovationscenter berättar att hon dagligdags ser vilka resurser i form av kompetens och innovationskraft som finns här på landsbygden och att det känns spännande att samla dem i forumet som skuggstyrelseprogrammet utgör. 

— Precis som att skuggstyrelsen är ett team tillsammans med företaget som de stöttar så är man också ett team inom skuggstyrelsen och därför känns det viktigt att vi träffas och lär känna varandra innan programmet börjar, säger Helena Kurki.

Carina Jönsson från Carina Jönsson Consulting AB är en av skuggstyrelseledamöterna som var med under kvällen. Hon berättar att hon ser extra mycket fram emot att få ta del av de utmaningar som de deltagande företagen har.

— Det är så modigt som företagare att ta hjälp på det här sättet och det ska bli roligt att få bidra med de erfarenheter jag har från min karriär och mitt arbetsliv och följa med på deras resa och fortsatta framgångar. 

Skuggstyrelseprogrammet uppstartsevent är den 17 september och pågår sedan under hösten 2020 till och med våren 2021.