I vanliga fall arbetar vi såklart här ute på de skånska vidderna. Men i början på februari så tog vi landsbygden till Sveriges Riksdag för att arrangera ett lunchseminarium om företagande på landsbygden. Agendan för seminariet var att främst att dela med oss av vår modell, lärdomar och erfarenheter. Men vi bjöd också på två verkligt goda exempel på hur framgångsrikt landsbygdsföretagande kan se ut och hur vi kan hjälpa resten av Sverige att bli lika bra på att stötta landsbygdsföretagare.

Sammanlagt var det ett femtontal riksdagsledamöter, politiker och representanter från olika stöd- och intresseorganisationer som närvarade. Helena Kurki från Innovationscenter för landsbygden presenterade Innovationscenters arbete och arbetsmodell. En av de största lärdomarna som vi har gjort i vårt arbete är att det inte behöver inte vara så långt i geografin men att det ändå finns ett mentalt avstånd mellan stad och landsbygd. Likaså finns det ett avstånd mellan företagarna på landsbygden och de mer traditionella stödsystemen som ofta finns i urbana miljöer.

— Det vi gör är att tillgängliggöra och koppla ihop företagarna och olika aktörer. Det kan exempelvis vara akademin, Almi, inkubatorer, Livsmedelsakademin eller andra projekt beroende på vilka behov företagaren har, säger Helena Kurki.

Helena Kurki från Innovationscenter på landsbygden presenterar vår arbetsmodell för att stötta landsbygdsföretagare
Helena Kurki presenterar Innovationscenter för landsbygdens arbetsmodell.

Vi vill hjälpa resten av Sverige att bli lika bra på att stötta landsbygdsföretagare

Under eventet fick deltagarna också ta del av presentationer av landsbygdsinnovatörerna Rickard Bergkvist från Eriksgården och Charlotta Quarles van Ufford från Van Ufford Choklad som delade med sig av sina företagresor. Sedan summerade Magnus Weberg, kommunstyrelsens ordförande (m) och Cecilia Olsson-Carlsson oppositionsföreträdare (s) från Sjöbo Kommun kommunens delaktighet och ambition med Innovationscenter. Här diskuterades både möjligheterna och utmaningarna som man som landsbygdsföretagare möter.

— Som ny företagare har man verkligen inte resurser som en säljavdelning, kommunikatör, IT eller HR. Det är också svårt att navigera bland initiativ och organisationer. Man vet att det finns, exempelvis att det finns pengar att söka men var? Hur gör man det? Vad krävs? Där är Innovationscenter ett jättebra exempel där man kan hitta nätverk, få kunskap i vissa frågor och delta i det man känner att man behöver, säger Charlotta Quarles van Ufford från Van Ufford Choklad.

En av slutsatserna som drogs på seminariet var att vi som Innovationscenter är en innovation i sig men att vi ändå har ett arbetssätt som kan användas på fler ställen än här i Skåne. Anpassat till lokala förutsättningar och så kan detta vara en plats för akademin, stödsystem och företagande kan mötas inte bara här i Skåne utan både regionalt och nationellt.

— Jag tänker att det nu är jätteviktigt att ta tillvara på Innovationscenter som vi startat upp, vi har kommit långt och det är bara att haka på oss som ett pilotprojekt. Man behöver inte skapa hjulet på nytt, säger Cecilia Olsson-Carlsson när hon och Magnus Weberg summerade kommunstyrelsens ambitioner.