Det är lätt att bli hemmablind när en är mitt uppe i vardagen för sitt eget arbete och det gäller såklart även för oss som pratar om och arbetar med innovation dagarna i ända. Så, för att undvika att fastna i invanda mönster och tankegångar anordnade vi för ett par veckor sedan en strategieftermiddag som enkom fokuserade på oss och vår verksamhet!

— Syftet med det upplägget var att först ge deltagarna en inblick i vårt nuläge och våra resultat kombinerat med en utblick för att ta in viktiga och spännande saker som händer i vår nära omvärld. Som innovatörer måste vi alltid ha ett öga utåt för att ta in förändringar och skiftningar, säger Helena Kurki.

Strategiworkshop för mer innovation

Vad vi gjorde var alltså att bjuda in olika personer från olika aktörer som möjliggör, samverkar, påverkar, påverkas och har kunskap och insyn i vårt arbete och vår vision till Bjärsjölagårds Slott. Efter en god lunch samlades vi i ett konferensrum där Helena Kurki började med att presentera vårt arbete hitintills (visste du exempelvis att vi har gjort 99 företagsrådgivningar och haft 1098 deltagare i kompetensutvecklande insatser sedan vi började?). Vi fick också ta del av ett par utblickar och omvärldsbevakningar. Exempelvis berättade Lotte Nilsson, Näringslivsutvecklare vid Ystad Kommun om SÖSK’s initiativ Innovationskraft och Karin Kroon Gunnarsson, Näringsliv och arbetsmarknad, Region Skåne bjöd på en utblick om Region Skånes innovationssatsningar.

− Det är värdefullt att vi tillsammans, som olika aktörer, kan diskutera och informera varandra om de möjligheter som finns med Innovationscenter. Utvärderingen visade ju på oerhört fina siffror, något som kan lyftas ytterligare och bilda en bra grogrund för vidare arbete, säger Karin Kroon Gunnarsson.

Efter detta följde en workshop där deltagarna, i mindre grupper, fick diskutera olika frågeställningar om Innovationscenter för landsbygden framtida möjligheter. De tankar och inspel som kom fram i workshopen kommer sedan att vara en del av vårt underlag för både verksamhetsplaneringen 2022 och arbetet in i framtiden. Helena Kurki om Innovationscenter för landsbygdens framtid…

— När det gäller att stimulera innovation lever vi som vi lär och vi vill utmana oss själva, tänka utanför de traditionella ramarna och hitta kreativa inslag för en framtida stark organisation. Landsbygden har både utmaningarna och tillgångarna för att göra spännande saker och det vill vi fortsätta bidra till att utveckla framåt, säger Helena Kurki.

Vill du göra en liknande strategiworkshop för din verksamhet? Så här kan du göra:

1. Börja med att själv reflektera över:

 • Vad för strategiska utmaningar och möjligheter ser du framöver?
 • Vad händer i branschen?
 • Finns det något som du behöver veta mer om eller ta reda på?

2. Bjud in fler

Bjud in en eller ett par personer som både kan vara intresserade och intressanta för just din typ verksamhet. Det kan vara över en kopp kaffe, ett telefonsamtal eller som vi gjorde: två timmar efter en lunch. Det behöver alltså inte vara en hel dag som ni träffas.

3. Förbered en agenda, exempelvis liknande den vi gjorde:

 • Presentera bakgrund och nuläge för verksamheten
 • Omvärldsbevakning eller utblick, vad ser du eller gästerna för spaningar i och för framtiden?
 • Fråga gästande deltagare det du är nyfiken på och skulle vilja veta. Men här är ett par förslag på frågor som kan vara bra att ställa:
  • Vilka möjligheter ser du för vår verksamhet?
  • Var ser du oss om fem år?
  • Finns det några utmaningar vi kan tänkas behöva förbereda oss inför?
  • Utifrån ditt perspektiv: vad tror du hade varit viktigt att fokusera extra mycket på under nästa år?
  • Vad ser du för påverkande krafter för branschen i stort?

Mer avancerat än så behöver det alltså inte vara men det kommer att ge dig information som hjälper dig att bygga vidare på i utvecklingen av er verksamhet, allt för att säkra den för framtiden. Behöver du rådgivning kring ert innovationsarbete nu eller framöver? Tveka inte att boka en kostnadsfri innovationsrådgivning med oss genom att mejla helena.kurki@sjobo.se.

Innerligt tack till alla er som var med på under vår strategiworkshop!