Ett sätt för företagare att få en extra innovationsboost i sin verksamhet är att ta in studenter som ska göra praktik eller göra sitt examensarbete och det finns flera olika fördelar med det – här är några av dem!

Du får en ny blick på ert arbete

Hur objektiva vi än anstränger oss för att vara är det lätt hänt att bli hemmablind som företagare. Genom att få in ett par extra ögon utifrån kan du få möjligheten att se er verksamhet i ett annat perspektiv som kan både nya idéer och infallsvinklar på hur ni skulle kunna arbeta.

Tillgången till den akademiska kunskapen

Genom åren har vi sett att avståndet mellan akademin och företagare på landsbygden vara stort trots att vi alla verkar i en digital värld. Vad säger forskningen kring arbetsområden som era? Vilka akademiska kunskaper skulle kunna hjälpa er i det arbete ni gör? Studenter har av naturliga skäl en uppdaterad akademisk kunskap som du kan tjäna på att få tillgång till som företagare.

Stärka ert varumärke som arbetsgivare

Ytterligare en god anledning till att ta in studenter i sin verksamhet för praktik eller examensarbeten är inte bara att du kan hitta potentiella medarbetare utan att du oavsett om ni ska anställa nu eller i framtiden får en möjlighet att vårda och stärka ert varumärke som arbetsgivare. Intrycket av organisationer som inte tar väl hand om studenter och praktikanter sprids både om det är positivt eller negativt så genom att göra ett gott avtryck kan det bli lättare att attrahera andra talanger framöver.

Är du intresserad av en student skriver exjobb? Hör av dig så kanske vi kan bidra med kontakter!