Det är nästan en månad sedan Innovation Camp för Lantbruk och gröna näringar. En oerhört lyckad dag med innovativa idéer, inspiratörer, givande diskussioner för att föra branschens utveckling framåt!

Diskussionerna var många, bland annat behandlade vi:

  • Vikten av nätverkande och samtal mellan näringar
  • Möjligheter och utmaningar med innovation inom jordbruk
  • Erfarenhetsutbytet och nya nätverk
  • Behovet av marknadskunkap för att starta en produktion
  •  Behovet av bra exempel
  • Diskussioner om upplägget framöver

Den samlade bilden var att nätverksskapande inom branschen är en utmaning och entreprenörerna på plats önskade att fler tog tillfället i akt och deltog på evenemang likt Innovation camp.

“Mycket bra dag. Jag stärktes i min tro att nätverka med olika kompetenser gör att man växer. Hoppas verkligen att detta kan bli en bra mötesplats som fler kan mötas på och utbyta erfarenheter och som resulterar i kontinuitet, tillit och utveckling.” – Deltagande entreprenör

Vi vill avslutningsvis tacka alla Bollerup, alla UF-företagare, entreprenörer och inspiratörer som deltog och möjliggjorde att evenemanget blev lyckat. Vi har med oss väldigt mycket inspiration, efterfrågade behov och möjliga arbetssätt som vi kommer arbeta vidare med för att dra vårt strå till stacken.