Granen på bilden är Sankt Olofs skolas bidrag i ”Innovativt återbruk” och ”European Christmas Tree Decoration”. Sankt olofs skola var en av de tre skolorna som medverkade i projektet. Vi vill rikta ett stort tack till: Gerds symakeri, Nordvalls, Nixi’s textilverkstad, Colorama Sjöbo, Galleriform och Sjöbecks färg som var generösa och skänkte material till projektet. European Christmas Tree Decoration är ett utbytesprojekt som möjliggör för skolor att skapa och utbyta juldekorationer och informationspaket angående dess lands jultraditioner inom Europa. Projektet är en möjlighet för låg- och mellanstadieskolor att uppmärksamma och lära sig om såväl sina egna som andras traditioner och historia. Ett sätt att erhålla kunskap om andra europeiska länder på ett lustfyllt sätt genom kreativt arbete. Ur ett hållbarhets- och återförbrukningstänk samlades restprodukter från lokalas företags produktioner in, som en del av elevernas pysselmaterial.