En spännande nyhet kommer här! Tillsammans med Souto Ocean Culture, Marint Centrum, och projekt Tångkusten bjuder vi in till ett nydanande evenemang kallat för Tångträff! Svensk tång är er en del av framtiden i svenskt näringsliv och här kommer vi att utforsa potentialen för tång inom både hållbar livsmedelsproduktion och industriell användning.

Tångträffen är en mötesplats för dig som är nyfiken på hur du kan ha affärsmässig nytta av tång och tillsammans kommer vi att undersöka olika användningsområden för tång. Det blir mässa och mingel och vi kommer få lyssna på presentationer och pitchar från olika aktörer. Men också smaka på tång på olika sätt eftersom det också kommer att arrangeras ett tångbaserat Food Jam.

Här får du lära dig om de specifika förutsättningarna i Östersjön och hur Skåne kan bli en nyckelregion för svensk tång. Kom och möt producenter, konsumenter och samarbetspartners. Det blir en interaktiv dag med flera spännande hållpunkter och vi som ses kommer från flera olika branscher som restaurang, besöksnäringen, forskningen eller förädlande aktörer.

Anmälan krävs för att delta och du kan göra det här: Jag vill komma på Tångträffen!