I vårt arbete med att främja innovation brukar vi tala om tre sorters kapital som alla tre är viktiga är för företagare och entreprenörer. Vilka är de och hur kan du göra för att stärka dina olika kapital och därmed din verksamhet?

Tre sorters kapital

De tre olika sorterna av kapital är finansiellt kapital, kunskapskapital och nätverkskapital. Alla tre behövs, är närliggande och är alla värdefulla om än på olika sätt.

Finansiellt kapital

Den vanligaste valutan för företagare är förstås den ekonomiska. Vi på Innovationscenter för landsbygden har inga egna pengar att dela ut som finansiella medel men vi vet var du kan hitta dem! Vilka typer av finansiering är rimligt för dig? Vad ska du tänka på om du ska söka pengar? Vad för ekonomiska faktorer kan vara bra att tänka på att tänka på om du ska starta upp en verksamhet?

Kunskapskapital

Redan på 1800-talet lyfte den brittiske ekonomen Alfred Marshall att kunskap är en drivkraft för tillväxt och detsamma gäller än idag. Kunskap är en hårdvaluta oavsett om det gäller forskning, olika marknader eller omvärldsbevakning. Idag behövs både sakkunskap om verksamheten och affärskunskap om företagande i sig. Här kan vi bidra med det att göra kunskaper från akademin, sakkunniga och från andra företagare tillgänglig för dig. Exempelvis hur man kan strukturera upp sin affärsstruktur eller hur man skriver en affärsplan.

Kapital kan alltså vara mer än renodlade pengar. Bild: Nattanan Kanchanaprat from Pixabay

Nätverkskapital

Utan nätverk har vi ingenting och nätverkskapital kan vara väldigt individuellt. Vem känner du? Och vilka känner de som är i ditt nätverk? Det finns nätverk där vi kan koppla ihop dig på landsbygden med större nätverk i stadsmiljö. Men det kan också handla om att komma i kontakt med kollegor i branschen, leverantörer eller andra personer som du kan hjälpa dig på vägen. Här kan vi bidra med att skapa mötesplatser och hjälpa dig att knyta nya kontakter.

Störst grogrund för verksamheten uppstår när du har alla tre sorters kapital. Så tveka inte att höra av dig till oss om du vill ha hjälp med hur du öka något av dina kapital!