Oavsett om du är intresserad av att ansöka om finansiering eller ta in en investerare för din verksamhet så finns det flera saker som de behöver och vill veta om er för att kunna fatta sitt beslut. Vi har därför sammanställt en lathund åt dig när du söker finansiering som du kan använda dig av för att bättre för att bättre förstå vad de söker och vill ha. Sedan kan du behöva komplettera eller vässa din ansökan ytterligare beroende på vad för sorts finansiering det handlar om men här de saker som investerare och finansiärer främst tittar efter i din ansökan eller pitch.

Vad finansiärer och investerare vill veta när du söker finansiering

Vad är unikt med er produkt eller tjänst?

Vad är nytt, innovativt eller särskilt med er produkt eller er tjänst? Och, vad är det för problem som ni löser?

Det är viktigt att skapa förståelse för så snart som möjligt för om finansiärerna inte fattar vad er verksamhet handlar om – då kommer de troligen inte heller vara intresserade av att vara delaktiga i den.

Hur ser planen ut för att förverkliga er idé?

Inte nog med att de vill få förståelse för vad det är ni vill göra: du måste också vara noggrann när du formulerar hur du vill göra det. Förutom att vilja veta det kommer de också att granska och syna: hur rimlig och realistisk är den föreslagna planen?

Vilja och ambitioner räcker nämligen bara så långt och genom att presentera en tydligt och genomtänkt handlingsplan för vad som ska göras ungefär när så stärker du förtroendet för dig som företagare.

Hur ser teamet ut?

Alla företagare som har lyckats med sina verksamhet vet att det inte går att göra allting själva och därför ses det ofta som en styrka att vara flera som arbetar tillsammans. Vilka ingår i teamet? Vilka kunskaper finns? Hur samarbetar ni tillsammans? Det är frågor som du kommer att tjäna på att besvara så tidigt och direkt som möjligt.

Ekonomin

Inte nog med att du behöver ha en handlingsplan, du måste också ha en budget som är noga researchad och planerad. Desto mer du är påläst och insatt du är i er budget desto bättre eftersom det visar att du tar både ditt företag och investeringen på allvar.

Det är också viktigt att visa hur ni kan tjäna pengar – utan vinst så kommer inte verksamheten klara sig över tid.

Vem er kund är

Det sämsta svaret på vem som är er kund är såklart ”ingen”. Men på en säker andraplats kommer ”alla” eftersom det är ett för brett svar. Ni behöver ha en tydlig bild av vem er kund är, varför hen behöver just det ni erbjuder och hur ni kan tillgodose detta.

Marknadsmöjligheterna

Sist men inte minst så kommer de också att undra: vad är potentialen? Hur stort kan detta bli? Få investerar eller erbjuder finansiering bara för att det är roligt utan de flesta vill se någon form av avkastning och resultat. Vilka möjligheter finns och kan uppnås om ni får tillgång till den finansiering som ni hoppas på?

Bubblare: En bonus som kan vara nyttig att fundera på förhand är också vad ni behöver från en finansiär eller investerare. Är det bara pengar eller finns det andra kunskaper och lösningar som också kan behövas? Exempelvis: kompetens, rådgivning, kontakter, tekniska lösningar eller andra resurser. Även om finansieringen kanske är det mest viktiga är det ofta värdefullt att se vilka andra potentiella samarbetsformer som finns.

Som sagt kan det finnas annat och mer att tänka på när du söker finansiering men här är en bra grund att utgå ifrån. Känn dig fri att använda dig av och testa denna lathund för att bättre förstå för vad investerare och finansiärer söker efter.