Vägen till pengarna är en webbinarieserie som vi anordnar tillsammans med Europa Direkt Sydskåne eftersom vi vill dela information och kunskaper kring olika finansieringsmöjligheter. I den första delen lyfte vi bland annat Klimatklivet från Naturvårdsverket och här i den andra kommer vi att prata om olika hållbarhetsstöd.

Hållbarhetscheckar

Det finns möjlighet att söka checkar från Region Skåne för internationalisering, digitalisering och hållbarhet och det är de senare som står i fokus för denna sändning. Affärsutvecklingscheckarna kan sökas av skånska företag med 2-49 anställda som kan och vill växa. Sara Anderhov, näringslivsutvecklare Region Skåne bjöd dels på ett filmklipp från Klinta som beviljats stöd under pandemin men delade också exempel på vad Hållbarhetschecken kan användas till:

  • Cirkulära affärsmodeller
  • Utsläppsminskning genom energiomställning och energieffektivisering
  • Utsläppsminskning genom koldioxidsnålare transporter och smartare mobilitet
  • Bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster
  • Bidra till miljövänligt livsmedelssystem

Framtidsgeneratorn och det gröna lånet

Karina Mattisson från Almi berättade sedan om Almis verksamhet och Framtidsgeneratorn som en som företagare kan göra kostnadsfritt baseras på sex olika områden: miljö, affärsetik, arbetsmiljö, kund och konsument, samhälle och mänskliga rättigheter. Genom att göra en behovsanalys och sedan en digital framtidsdialog får man en bild av potentiella utvecklingsmöjligheter för din verksamhet vilket är ett måste för att kunna söka gröna lån för gröna satsningar som riktar mot EU’s miljömål.

Du ser hela avsnittet här:

Här kan du läsa mer om:

Hållbarhetscheckar

Framtidsgeneratorn