Om innovation ändå alltid vore enkelt hade det väl varit toppen? Men tyvärr, som med allt annat när gäller företagande, har såklart också innovationsarbetet sina utmaningar. Här har vi listat några av de vanligaste innovationsutmaningarna som vi har sett under åren, såklart med tips och råd på hur du kan hantera dem.

Vill du ha mer personligt råd, stöd och bollplank kring ditt eget innovationsarbete? Hör av dig till oss! Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning som del av vårt arbete och du skriver till helena.kurki@sjobo.se för att boka in en konsultation.

Tre vanliga innovationsutmaningar

Det görs i mån av tid

En av de vanligaste utmaningarna är att tiden inte räcker till alternativt att innovationsarbete faller in under kategorin av saker som görs ”i mån av tid”. Lätt hänt och fullt förståeligt men ni riskerar att tappa utvecklingskraft om ni inte har detta som ett aktivt arbete i er dagliga verksamhet.

Hur ni kan göra det beror såklart på verksamheten och vad ni vill och kan innovera men försök att ha med innovationsarbetet som en del av ert dagliga arbete, antingen som en egen arbetsuppgift eller som ett eget projekt.  

Man vet inte vart man ska börja

Det är inte heller ovanligt att man som företagare inte riktigt vet vart man ska börja när det gäller ens innovationsarbete. Men vet du? Det spelar inte lika stor roll så länge du faktiskt börjar göra något. Innovation måste inte alltid bestå av stora projekt, utvecklingssprång eller kräva massor av resurser även om det, beroende på vad ni gör, ibland kan behövas.

Ett råd för dig som känner dig lite vilsen är alltså att börja i det lilla. Vad verkar vara framtiden inom just er bransch? Finns det någon arbetsuppgift som skulle kunna göras annorlunda eller bättre?

Att en lätt blir hemmablind

En annan vanlig fälla att gå in i är att en kan fastna i gamla vanor, göra saker såsom man alltid har gjort dem eller bli hemmablind. I det läget kan det vara nyttigt att påminna sig om världen utanför, se hur andra jobbar, gå på något seminarium eller prata med oss eller en företagskollega.

Ibland finns lösningen i att få sätta ord på saker, se något annat eller bara att få se sin verksamhet ur ett annat perspektiv!

Kom ihåg: innovation kan både bestå av att göra nya saker, på nya sätt eller och att uppdatera eller förändra något ni redan gör. Du måste inte uppfinna hjulet för att vara innovativ!