De senaste årens extrema väder har ökat medvetenheten om svenskt jordbruks sårbarhet för klimatförändringar och att vi behöver mer integrerade system för jordbrukets vattenhantering. Samtidigt måste den skånska livsmedelsstrategin fokusera på att öka livsmedelsproduktionen där vatten är en viktig förutsättning. Vilka innovationsmöjligheter finns? Vad krävs i det förändrade klimatet där vi både kan behöva hantera för mycket och för lite vatten? Hur kan vi på bästa sätt ta hand om ytvatten för att bevattna och odla? Det och mer kommer vi lyfta och diskutera på detta Växande möte!

Växande Möten: Livsviktigt vatten

Växande möten är för dig som är verksam inom lantbruk eller trädgård och vill bli än mer redo för vad framtiden kräver.

När? 29/11 kl 17:00-19:30

Var? Vi ses på Elisefarm, Fogdarp 747, 243 96 Höör

Evenemanget är kostnadsfritt och mat ingår, anmäl eventuella allergier och preferenser vid anmälan.

Henrik Djerv – Ekologigruppen Lund

Hur nyttjar jordbruket vatten idag och vilka krav ställer framtiden på jordbrukets vattenresurshantering? Vilka åtgärder lönar sig redan nu och vad bör man tänka på när man planerar framåt?

Henrik Djerv arbetar på Ekologigruppen med vattenfrågor och har ett förflutet inom LRF som ansvarig för vattenfrågor i södra Sverige.

Christoffer Bonthron – Tullstorpsåprojektet och Jordberga Gods

Tullstorpsåprojektet inleddes 2009 som ett miljöprojekt med syftet att minska övergödningen till Östersjön, lösa översvämningsproblematiken, skapa en god ekologisk status samt att underlätta skötseln av ån. Christoffer Bonthron jobbar som projektledare för Tullstorpsåprojektet och på Jordberga Gods med fokus på vattenfrågor.

Vill du anmäla dig? Det gör du här!

Växande Möten arrangeras av Innovationscenter för landsbygden tillsammans med LRF Skåne, SLU Partnerskap Alnarp och Region Skåne.