Efter fjolårets succé kan vi meddela att forumet Växande möten kommer att fortsätta under 2023. Vi återvinner ett vinnande och uppskattat koncept helt enkelt. Och just återbruk passar sig extra väl när den ”gröna tråden” (läs: temat) för årets fyra planerade möten kretsar kring cirkulära och hållbara livsmedelssystem med teman som är viktiga och relevanta för organisationer och företag inom gröna näringar, såsom lantbruk och trädgård. Växande möten är för dig som är verksam inom lantbruk eller trädgård och vill bli än mer redo för vad framtiden kräver.

Ditt skräp kan bli någon annans råvara, regenerativt jordbruk kan gynna jordhälsa och biologisk mångfald och restprodukter från gården kan säkra energiförsörjningen – det finns många sätt att arbeta cirkulärt som kan leda till både ökad lönsamhet och minskad klimat- och miljöpåverkan.

Vill du som lantbruksföretagare eller aktör inom gröna näringar veta mer om effektiv resurshantering, cirkulär ekonomi och innovativa sätt att lösa exempelvis energifrågor? Vill du nätverka, ta del av forskningsrön, bli inspirerad och lära dig mer om hur du kan implementera och tänka kring cirkularitet din verksamhet? Då är det dags att sätta kryss i kalendern. Nedan finns en “Save the Date” för de kommande träffarna som kommer att äga rum i hela Skåne, mer information om platser och anmälningslänkar kommer.
Sidan uppdateras löpande med information, platser och gäster

Nytt för 2023: Gårdsbesök

I anslutning till varje Växande möte arrangeras ett gårdsbesök där praktiska exempel på cirkularitet inom olika fokusområden lyfts.
– Vi vill vara tillgängliga i hela i Skåne och visa företagsexempel som finns i olika ändar av Skånes geografi. Det finns företagare inom gröna näringar som har gjort intressanta satsningar på det cirkulära och som är värda att visa upp, säger Helena Kurki på Innovationscenter för landsbygden.

Datum 2023

Växande Möten 1: Gårdsbaserad biogas och bioenergi som framtida energikälla – 28 mars

Ett möte om att ta vara på restprodukter på gården för att säkra egen energiförsörjning. Låt din rest bli din nya resurs! Anmäl dig här – evenemanget är kostnadsfritt.

När: 28/3, klockan 16:00 – 19:00

Var? Vi ses på Böketofta gård 16.00 för ett “gårdsbesök”. Adress: Böketofta gård 2120, 26876
Kågeröd. Växande mötet äger sedan rum på Lucy´s Diner på Ring Knutstorp, cirka 15 minuter från
Böketofta gård (egen transport).

Evenemanget är kostnadsfritt och mat ingår, anmäl eventuella allergier och preferenser vid anmälan.
Växande Möten arrangeras av Innovationscenter för landsbygden tillsammans med LRF Skåne, SLU
Partnerskap Alnarp och Region Skåne. Inspirerande och praktiska exempel – i anslutning till årets Växande möten arrangeras gårdsbesök där olika aktörer visar upp sin verksamhet med fokus på effektiv resurshantering inom olika teman kopplat
till det cirkulära.

Våra inspiratörer:

Sven-Erik Svensson – SLU Alnarp
Vi tar avstamp i årets cirkulära tema genom att välkomna Sven-Erik Svensson från SLU Alnarp. Sven-
Erik kommer att föreläsa om hållbar samhällsutveckling, cirkulära strömmar som involverar
lantbruket, spaningar om framtida drivmedel och biogasanläggningar av varierande storlek.
Fler intressanta gäster tillkommer

Sven Norup – Norups Gård
Vad är viktigt att tänka på när det gäller biogas på gården? Sven Norup från Norups Gård gästar oss för att besvara frågan som många lantbrukare ställer sig – allt varvat med handfasta tips. Med Svens digra kunskap inom området gör vi även en historisk tillbakablick på den gårdsbaserade biogasens historia, från dåtid till nutid, för att slutligen landa i framtidsspaningar.

Nils Helmersson – Energirådgivare, HIR Skåne
Biogas och virtuellt kraftverk öppnar upp för nya affärsmöjligheter och sätt att ta till vara på resurser. Hur maximerar du användningen av egenproducerad el? Och hur exporterar du ut på elnätet? Möjligheterna och praktiska tillvägagångssätt kommer Nils Helmersson, energirådgivare på HIR Skåne, att presentera.

Mer om Böketofta gård (Gårdbesöket):
Helt cirkulär — så beskriver Böketofta gård sin verksamhet. Det började med uppförandet av
vindkraftverk 2004, fortsatte med solcellsanläggningar och nyligen stod biogasanläggningen färdig att
användas – en biogasanläggning som matas med gödsel från grisarna. Dessutom säljs elöverskottet,
som inte brukas i verksamheten, tillbaka till nätet. Under gårdsbesöket den 28 mars får vi ta del av
Böketofta gårds inspirerande hållbarhetsresa.

Anmäl dig här!

Växande Möten 2: Hur kan AI och cybersäkerhet bli avgörande för gröna näringar framåt?
När: 13/6, klockan 16:00 – 19:00

Växande Möten 3: Vattencirkulation och hur det kan nyttjas inom gröna näringar på olika
sätt
När: 5/9, klockan 16:00 – 19:00

Växande Möten 4: Regenerativt jordbruk – hur kan vi ta till vara på restströmmar och
återanvända dem?
När: 24/10, klockan 16:00 – 19:00

Växande möten arrangeras av Innovationscenter för landsbygden tillsammans med LRF Skåne samt SLU Alnarp Partnerskap samt Region Skåne.

Välkommen att kontakta Helena Kurki vid frågor: Helena.kurki@sjobo.se