Viltskador är ett stort problem i Skåne där både grödor och skog påverkas negativt av det totala avtrycket som vilda djur, exempelvis vildsvin, hjortdjur, bidrar. Även om markerna är inhägnade kan det vara svårt att få en överblick djurs rörelser, åverkan eller att spåra skadade djur. Hur kan ny teknik som drönare och AI hjälpa oss att komma åt problem som dessa?

Vi vill nu tillsammans med Flox Robotics bjuda in till en digital demonstrationen för att visa tekniken och tillsammans prata om möjliga scenarier framåt. Och du är såklart varmt välkommen att delta!

När: den 28 oktober 2021. 13.30 – 15.00

Var: Digitalt över Zoom, länk skickas ut några dagar före eventet

För vem: Vi välkomnar både markägare och representanter från olika myndigheter, organisationer och föreningar. Alla med intresse i att hitta lösningar på den alltmer tilltagande viltproblematiken.

Kort om programmet: Vi varvar olika digitala visningar med frågor och dialog kring möjligheter, utmaningar, gemensam utveckling framåt.

Anmälan: Via mail till helena.kurki@sjobo.se, vi vill gärna ha er anmälan senast 26/10.

Du är välkommen att sprida inbjudan vidare i din organisation om du har förhinder eller om det finns andra inom organisationen som kan ha intresse av att delta. Vem vet, kanske är nästa steg att testa detta än mer på ”case-gårdar” och utvalda marker?