Den 22 oktober hjälpte vi Länsstyrelsen och Sjöbo kommun att arrangera ett frukostevent på Sjöbo Gästgiveri som samlade drygt tjugo olika företagare och sakkunniga för att prata om vinsterna med energieffektivisering. Att spara energi är en viktig fråga av många anledningar: miljö- och kostnadsperspektiv inte minst. Så vad finns det för möjligheter och stöd att få för små- och medelstora företag som skulle vilja sänka sin energiförbrukning?

Vinsterna med energieffektivisering

Evenemanget öppnades av kommunstyrelsen ordförande Magnus Weberg och en presentation från miljöenheten på Sjöbo Kommun, som gör besök hos företag för att öka medvetenheten och hjälpa företag hitta energibesparande åtgärder. Under besöken hos de lokala företagarna får inspektörerna också möjlighet att berätta om hur kommunen kan bidra med rådgivning till olika organisationer. Tidigare gjordes mer renodlade inspektioner men idag så är arbetar man istället mer aktivt med samtal som metodik.

— Motiverande samtal har varit den stora förändringen som vi har gjort hos företagen vi besöker. Det är ett annat sätt att jobba och vi kan se hur metoden hjälper företagen att hitta sina egna lösningar på hur de kan använda sin energi mer effektivt, säger energirådgivare Anna-Karin Nilsgart.

Niklas Hansson från Länsstyrelsen har arbetat med projektet Incitament för energieffektivisering sedan det började 2016. 299 små- och medelstora företag ska besökas och pratas med under 2018 och 2019 för att skapa engagemang och medvetenhet kring hur de kan spara energi.

— Ofta är det områden som belysning, värme, kyla och tryckluft som är enkla områden att åtgärda tidigt vilket i sin tur kan bli motiverande eftersom det kan gå att få bra resultat relativt snabbt, säger Niklas Hansson och fortsätter:

— Att köpa in energisnålare utrustning kan leda till stora besparingar för er drift och dagliga verksamhet i ett längre tidsperspektiv. För sju, åtta år sedan var det ingen som var intresserad av att byta till LED-lampor eftersom det tog nära tio år tills den investeringen betalade av sig. Idag betalar det uppskattningsvis av sig mindre än två år och efter det är det en ren vinst.

Patrik Malmström från EMV Stainless berättade om deras resa för att bli mer energieffektiva.

Patrik Malmström från EMV Stainless i Sjöbo beskriver sin verksamhet som energislukande med sina 6000 kvadratmeter fördelade över fyra hallar men tio meter takhöjd.

— Vi har stora volymer att värma upp och har energikrävande tillverkningsprocesser och också eget vatten, avlopp och värmeförsörjningssystem, säger Patrik Malmström.

Efter sin energirådgivning så har de bland annat installerat nya värmepumpar, golvvärme och börjat byta ut sina svetsmaskiner till lågenergi maskiner. Dessutom har de bytt 90 procent av sin belysning och har sektionerad belysning så att de kan släcka de partier som inte används. De har dessutom gjort en kartläggning av energiförbrukning i din tillverkningsprocess och inväntar nu besked om att eventuellt kunna starta ett projekt om att börja återvinna värmeförluster.

Skulle du vilja ha rådgivning om hur ert företag kan bli mer energieffektiva? Tveka inte att kontakta din kommuns energi- och klimatrådgivning.