Ystadmodellen är sprunget ur agenda 2030 och Lotte Nilsson, Näringslivsutvecklare Ystad Kommun, beskriver modellen som ”ett sätt att använda FN:s globala mål som en katalysator för tillväxt. I detta seminarium får vi veta mer om Ystadmodellen och hur den kan användas praktiskt inom exempelvis kompetensförsörjning som en del av Skåne Innovation Week.

Ystadmodellen för kompetensförsörjning

Ystadmodellen grundar sig i fem stycken delar och används på flera sätt i olika projekt.

Steg 1, handlar om att skapa sig en grundkunskap

Steg 2, här diskuterar man de olika knutar som ibland ligger i vägen för ens verksamhetsutveckling och ser efter konstruktiva lösningar på de problemen

Steg 3, fokuserar på att formulera sina mål

Steg 4, i det fjärde steget ritar man upp hela sin värdekedja

Steg 5, handlar om drivkrafterna men också att mäta och följa upp

Seminariet fokuserar på kompetensförsörjning med hjälp av Ystadmodellen och flera företag medverkar och delar sina erfarenheter.

Du ser hela klippet nedan, undertexter finns!

Moderator: Helena Kurki från Innovationscenter för landsbygden

Medverkande: Lotte Nilsson, Näringslivsutvecklare Ystad Kommun, Jörgen Reiman Ehle, Verksamhetsledare Tillväxt Syd, Carl-Magnus Bergenstierna, Kvalitets och Miljöchef på Nordvalls, Christin Pontho, ägare på Pontho Hair & MakeUp Daniel Stridh, ägare på Place2place